Τα τελευταία χρόνια η ELPEN εφαρμόζει μια σειρά ουσιαστικών προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ώστε να υποστηρίζει αποτελεσματικά κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους της περιφέρειας.

Παράλληλα, εκπονεί προγράμματα ενημέρωσης για κρίσιμα θέματα υγείας, και χρηματοδοτεί  αθλητές ΑΜΕΑ, ώστε να συνεχίσουν το επίπονο έργο τους.

Τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα και μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους είναι: