Έρευνα


Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών είναι στρατηγικός στόχος για την ELPEN. Για τον λόγο αυτόν, η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση στον άξονα Έρευνας & Ανάπτυξης και επενδύει σε ερευνητικά προγράμματα περισσότερο από το 8% του τζίρου της σε ετήσια βάση.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ELPEN αφορούν σε:

  • Ανάπτυξη νέων γενοσήμων φαρμακευτικών σκευασμάτων
  • Ερευνητικά προγράμματα μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία και την κοινωνία
  • Σύνθεση νέων μορίων και ανάπτυξη προ-κλινικών και κλινικών προγραμμάτων, με δημοσιευμένα αποτελέσματα

Με αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες ασχολούνται τα παρακάτω τμήματα, ανάλογα με τα διάφορα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας:

  • Τμήμα Ανάπτυξης Αναλυτικής Μεθοδολογίας: αναπτύσσει και εγκρίνει τις αναλυτικές τεχνικές, πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους των παρτίδων ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών σταθερότητας, καθώς και των ελέγχων in vitro. Στη συνέχεια, στοιχειοθετεί το φάκελο που υποβάλλεται στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Φαρμάκων
  • Τμήμα Formulation: ασχολείται με την ανάπτυξη και τη βελτίωση νέων τρόπων και μεθόδων χορήγησης φαρμακευτικών δραστικών ουσιών
  • Τμήμα Ερευνητικού και Πειραματικού Κέντρου: δραστηριοποιείται σε in vivo πειράματα, μεταφραστική έρευνα και συνεχιζόμενη Ιατρική και ευρύτερα επιστημονική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Τμήμα Κλινικών Μελετών: ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κλινικών μελετών για φαρμακευτικά σκευάσματα της ELPEN και για το Elpenhaler®