ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ηγετική θέση
0
0
0

>8%

του κύκλου εργασιών επενδύεται σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Καινοτομία

Το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο στην Ελλάδα

16.000 τ.μ.

Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής αξιόπιστων ελληνικών φαρμάκων

ELPEN GmbH

Θυγατρική εταιρεία της ELPEN στη Γερμανία

Στο Επίκεντρο

Στο Επίκεντρο

Ελληνικό Φάρμακο

Αποτελεσματικό και Αξιόπιστο, Ποιοτικό και Ασφαλές, Δοκιμασμένο και Αναγνωρισμένο Διεθνώς, Υψηλής Τεχνολογίας, Προσιτό, Στηρίζει την Ελλάδα, την Εθνική Οικονομία, την Ανάπτυξη.

.

.

Εγκριτικές Υποθέσεις & Φαρμακοεπαγρύπνηση

Το Τμήμα Εγκριτικών/Ρυθμιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs) της ELPEN, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην εταιρεία και εθνικούς και διεθνείς φορείς ή οργανισμούς.