Η εξωστρέφεια αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ELPEN και οι εξαγωγικές της δραστηριότητες ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990. Η ποιότητα των φακέλων της ELPEN, αλλά και των προϊόντων της εταιρείας έχουν εκτιμηθεί από πολλές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Η ELPEN προωθεί την καθιέρωση μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών συνεργασιών με τοπικές εταιρείες, διανομείς, και παραγωγούς για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, και την τεχνογνωσία της, τόσο στις ιδιωτικές αγορές, όσο και σε επίπεδο εθνικών και διεθνών διαγωνισμών.

Επί του παρόντος, η ELPEN εξάγει τα προϊόντα της σε πέντε ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω χωρών: