Από την ίδρυσή της το 1965, η ELPEN έχει επικεντρωθεί στην έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση επωνύμων γενοσήμων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα επώνυμα γενόσημα προϊόντα της ELPEN αποτελούν βασικό επιχειρηματικό πυλώνα της εταιρείας και συνεισφέρουν περισσότερο από το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Ως αποτέλεσμα των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας κι ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και της σοβαρής τεχνογνωσίας στους μηχανισμούς δημιουργίας πανίσχυρων brands, η ELPEN έχει κερδίσει το σεβασμό διεθνών εταιρειών παραγωγής γενοσήμων προϊόντων. Υπερήφανη για τη δημιουργία δυνατών και μακροχρόνιων επιτυχημένων συνεργασιών, η ELPEN προσδοκεί τη ανάπτυξη και νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο bdgen@elpen.gr