Εταιρική Ανάπτυξη


Μια σειρά από λόγους όπως, ηγετική θέση στην αγορά, η ισχυρή τεχνογνωσία και οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, οι δυνατές σχέσεις με την επιστημονική κοινότητα της χώρας και μια μεγάλη και αποτελεσματική ομάδα πωλήσεων, έχουν πλέον οδηγήσει την ELPEN να αναγνωρίζεται ως «Συνεργάτης επιλογής» (partner of choice) από σημαντικές ελληνικές και διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει συσσωρεύσει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε διαφορετικές μορφές συνεργασιών, όπως:

  • Παραγωγή και ανάλυση προϊόντων για τρίτους
  • Συνεργασίες εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων (licensing- in, licensing-out)
  • Συνεργασίες για συμπροώθηση προϊόντων (co-marketing ή/και co-promotion)
  • Διανομή προϊόντων (distribution) για τρίτους
  • Αντιπροσώπευσης σε τοπικό επίπεδο