Μία σειρά από λόγους όπως, ηγετική θέση στην αγορά, ισχυρή τεχνογνωσία και υψηλές προδιαγραφές, οδήγησαν στη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες τόσο για την παραγωγή προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις μας, όσο και για την προώθησή τους στην ελληνική αγορά από την ομάδα της ELPEN.

Οι Συνεργασίες μας

Η ELPEN αναζητά ενεργά πρωτότυπα (on/off patent) ή βιο-ομοειδή (biosimilars) προϊόντα που έχουν ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙΙ και βρίσκονται πριν, ή σε διαδικασία έγκρισης των FDA ή ΕΜΑ. Επίσης, η εταιρεία αξιολογεί και το ενδεχόμενο συνεργασίας για προϊόντα ήδη εγκεκριμένα στην ελληνική αγορά, ενώ, αναζητά συνεργασίες και με εταιρείες οι οποίες δεν έχουν εκπροσώπηση στην Ελλάδα.

Οι κατηγορίες δραστηριοποίησης της ELPEN είναι οι εξής:

 • Αιματολογία
 • Αναπνευστικό σύστημα
 • Γαστρεντερικό σύστημα
 • Ενδοκρινολογία
 • Μεταβολικές διαταραχές
 • Καρδιολογία
 • Λοιμώξεις
 • Μυοσκελετικές διαταραχές
 • Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 • Ογκολογία
 • Ουρολογία
 • Σπάνιες παθήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο bdgen@elpen.gr