ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ
AGARDON TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE FILM COATED TABLET 245MG/TAB  BT X1 BOTTLE X30 ANTI-IIKA (ANTI-VIRALS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ALGECIA PREGABALIN CAPSULE, HARD 25MG/CAP  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 50MG/CAP  BT X28 
CAPSULE, HARD 75MG/CAP  BT X28 
CAPSULE, HARD 100MG/CAP  BT X28
CAPSULE, HARD 150MG/CAP  BT X28
CAPSULE, HARD 200MG/CAP  BT X28 
CAPSULE, HARD 300MG/CAP  BT X28 
AMBICIPEN AMBRISENTAN FILM COATED TABLET 5MG/TAB  BT Χ30  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB  BT Χ30 
AMLOPEN AMLODIPINE BESYLATE CAPSULE, HARD 5MG/CAP  BT Χ30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 10MG/CAP  BT Χ30 
ANTORCIN ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X14 & BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 40MG/TAB  BT X14 & BT X28 
ARGIODIN EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE FILM COATED TABLET (200+245)MG/TAB BT X1 BOTTLE X30 ANTI-IIKA (ANTI-VIRALS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ARPILIF ARIPIPRAZOLE TABLET 10MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET  30MG/TAB  BT X28 
BIKALEN BICALUTAMIDE FILM COATED TABLET 50MG/TAB  BT X28 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (UROLOGY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 150MG/TAB  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BONAMENS TERIPARATIDE SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED PEN 20MG/80ML BTx1 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ (OSTEOPOROSIS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BONDAMAX 75 RISEDRONATE SODIUM FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X2 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ (OSTEOPOROSIS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CARVEPEN CARVEDILOL TABLET 6,25MG/TAB  BT X28 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 12,5MG/TAB  BT X28
TABLET 25MG/TAB  BT X28
CINAPEN CITALOPRAM HYDROBROMIDE FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CLARIPEN CLARITHROMYCIN FILM COATED TABLET 500MG/TAB  BT X14 & BT X21 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ANTIMICROBIAL) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 250MG/5ML  FL X60ML  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CLOVELEN CLOPIDOGREL BESYLATE FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X28  ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ (ANTICOAGULANTS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DAMIRAST ROFLUMILAST FC.TAB 500MCG/TAB BT X30 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DEMENTIS DONEPEZIL HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET 5MG/TAB  BT X28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB  BT X28
DINAPLEX DUTASTERIDE + TAMSULOSIN CAPS (0.5+0.4)MG/CAP BT X 30 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (UROLOGY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DIPEN DILTIAZEM HYDROCHLORIDE MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 120MG/CAP  BT X20  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 180MG/CAP  BT X28 
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 240MG/CAP  BT X28 
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 300MG/CAP  BT X28 
TABLET 60MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DODEFAR DARUNAVIR FC.TABS 600MG/TAB BTX1 BOTTLEx60 TABS ANTI-IIKA (ANTI-VIRALS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC.TABS 800MG/TAB BTX1 BOTTLEx30 TABS Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
EPULGAN TADALAFIL FC.TAB 20mg/TAB BT X 56 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ERCIBA ETORICOXIB FILM COATED TABLET 60MG/TAB BT X20 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ) (NSAIDS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 90MG/TAB BT X20
FILM COATED TABLET 120MG/TAB BT X20
FLUTICAPEN FLUTICASONE PROPIONATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 250MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 500MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS  
FORMOPEN FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 12MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FUGENTIN AMOXICILLIN TRIHYDRATE + CLAVULANATE POTASSIUM FILM COATED TABLET (875+125)MG/TAB  BT X12  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ (ANTIMICROBIAL) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
POWDER FOR ORAL SUSPENSION (875+125)MG/SACHET  BT X12 SACHETS Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GANTIL TOLFENAMIC ACID CAPSULE, HARD 200MG/CAP BT X30 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ) (NSAIDS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
HEMOCINOL EFAVIRENZ + EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE FC. TABS (600+200+245)MG/TAB BT X 1 BOTTLE X 30 TABS ANTI-IIKA (ANTI-VIRALS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INOSAMIN EPLERENONE FILM COATED TABLET 25MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 50MG/TAB 
ISSOFERROL DEFERASIROX FILM COATED TABLET 60MG/TAB BT X30 ΧΗΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ (IRON CHELATING AGENTS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 180MG/TAB
FILM COATED TABLET 360MG/TAB
ISTERGAN ENTECAVIR MONOHYDRATE FC.TAB 0,5MG/TAB BT x 30 ANTI-IIKA (ANTI-VIRALS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC.TAB 1MG/TAB
JAVIPREN EZETIMIBE + SIMVASTATIN TAB (10+10)MG/TAB BT x 30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TAB (10+20)MG/TAB
TAB (10+40)MG/TAB
JILIDEA ABIRATERONE ACETATE FILM COATED TABLETS 500mg BT x 60 tabs ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΤΗ (PROSTATE CANCER) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
KLIMURTAN BOSENTAN MONOHYDRATE FILM COATED TABLET 62,5MG/TAB  BT X56  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 125MG/TAB  BT X56 
LABOUS ETHINYLESTRADIOL + CHLORMADINONE ACETATE FILM COATED TABLET (0,03+2)MG/TAB  BT X21  ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ (HORMONAL CONTRACEPTIVES) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LEGOFER IRON PROTEINSUCCINYLATE (ITALFARMACO) ORAL SOLUTION IN SINGLE-DOSE 800(40MG Fe+3)MG/15ML  BT Χ10 VIALS X15ML ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ (ANTIANEMICS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LEPUR SIMVASTATIN FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 40MG/TAB  BT X30 
LIPOPEN ROSUVASTATIN CALCIUM + EZETIMIBE FC.TAB (5+10)MG/TAB BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC.TAB (10+10)MG/TAB
FC.TAB (20+10)MG/TAB
FC.TAB (40+10)MG/TAB
LUCIDEL IRBESARTAN FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 150MG/TAB  BT X28 
FILM COATED TABLET 300MG/TAB  BT X28 
LUCIDEL PLUS IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE FILM COATED TABLET (150+12,5)MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET (300+12,5)MG/TAB  BT X28 
FILM COATED TABLET (300+25)MG/TAB  BT X28 
LYBEREN LEVETIRACETAM FILM COATED TABLET 250MG/ΤΑΒ BT X30  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 500MG/ΤΑΒ BT X30 
FILM COATED TABLET 1000MG/ΤΑΒ BT X30 
MEMINI MEMANTINE HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET 10MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28 
MODULAIR MONTELUKAST SODIUM CHEWABLE TABLET 4MG/TAB   BT X30  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CHEWABLE TABLET 5MG/TAB   BT X30 
FILM COATED TABLET 10MG/TAB   BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MONOSORDIL ISOSORBIDE-5-MONONITRATE TABLET 20MG/TAB  BT X50  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 60MG/CAP  BT X14  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
NEFILIN SOLIFENACIN SUCCINATE + TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CONSENTRATED RELEASE TABLET (6+0,4)MG/TAB BT X 30 TABLETS ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (UROLOGY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
OROMENTIS DONEPEZIL HYDROCHLORIDE ORAL SOL. 2MG/ML BT x 1 BOTTLEx150ML ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENOPRIL ENALAPRIL MALEATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET (20+12,5)MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENRAZOL OMEPRAZOLE GASTRO-RESISTANT CAPSULE, HARD 20MG/CAP  BT X1 VIAL X28 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (GASTROINTESTINAL) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GASTRO-RESISTANT CAPSULE, HARD 40MG/CAP  BTX28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENSORDIL ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLET 5MG/TAB  BT X40  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 10MG/TAB  BT X30 
PLATOREL ROSUVASTATIN CALCIUM FILM COATED TABLET 5MG/TAB BT X30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB BT X30
FILM COATED TABLET 20MG/TAB BT X30
FILM COATED TABLET 40MG/TAB BT X30
PULMOTON BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (200+6)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X120 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (400+12)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS  
RISPELEN RISPERIDONE FILM COATED TABLET 1MG/TAB  BT X20  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 2MG/TAB  BT X20 
FILM COATED TABLET 3MG/TAB  BT X20 
FILM COATED TABLET 4MG/TAB  BT X20 
ORAL SOLUTION 1MG/ML  FL X100ML  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ROLENIUM FLUTICASONE PROPIONATE + SALMETEROL XINAFOATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (100+50)MCG/DOSE BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (250+50)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS  
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (500+50)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS  
SECUELIA XR QUETIAPINE FUMARATE PROLONGED RELEASE TABLET 50MG/TAB  BT X30  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PROLONGED RELEASE TABLET 200MG/TAB  BT X30 
PROLONGED RELEASE TABLET 300MG/TAB  BT X30 
PROLONGED RELEASE TABLET 400MG/TAB  BT X30 
SINVIA SITAGLIPTIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE FC.TABS 50mg/TAB BT X 28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (ANTIDIABETICS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC.TABS 100mg/TAB BT X 28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SINVIA PLUS SITAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE FC.TABS (50+850)MG/TAB BT X 56 TABLETS ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (ANTIDIABETICS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC.TABS (50+1000)MG/TAB BT X 56 TABLETS Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TAMSULIJN TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 0,4MG/CAP  BT X30 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (UROLOGY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TIORESP TIOTROPIUM INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 10MCG/DOSE BT X1 ELPENHALER X30 STRIPS ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (RESPIRATORY) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TOPISTIN CIPROFLOXACIN FILM COATED TABLET 500MG/TAB  BT X10  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ANTIMICROBIAL) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
VILLAMOS OLANZAPINE FILM COATED TABLET 2,5MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 5MG/TAB  BT X28 
FILM COATED TABLET 10MG/TAB BT X28 
VILLAMOS OD OLANZAPINE ORODISPERSIBLE TABLETS 5MG/TAB BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CNS) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLETS 10MG/TAB BT X28 
ORODISPERSIBLE TABLETS 15MG/TAB BT X28 
ORODISPERSIBLE TABLETS 20MG/TAB BT X28 
VALSIMIA AMLODIPINE BESILATE + VALSARTAN FC. TAB (5+160)MG/TAB  BT X 30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC. TAB (10+160)MG/TAB 
VALSIMIA HCT AMLODIPINE BESILATE + VALSARTAN FC. TAB (5+160+12.5)MG/TAB  BT X 30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR) Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FC. TAB (10+160+12.5)MG/TAB 
FC. TAB (5+160+25)MG/TAB 
FC. TAB (10+160+12.5)MG/TAB 
FC. TAB (10+320+25)MG/TAB 
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
FOMICYT INFECTOPHARM FOSFOMYCIN SODIUM PD.SOL.INF 40MG/ML 1x10 VIALS X 2G ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ANTIMICROBIAL)
1x10 VIALS X 4G
INCRESYNC TAKEDA™ ALOGLIPTIN + PIOGLITAZONE FILM COATED TABLET (25+30)MG/TAB  BT X28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (ANTIDIABETICS)
PIRFENIDONE AXUNIO AXUNIO PHARMA GmbH PIRFENIDONE FILM COATED TABLET 267MG/TAB BT X63 + BT X252 ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ (IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS)
FILM COATED TABLET 801MG/TAB BT X84
PRESTALIA SERVIERTM PERINDOPRIL + AMLODIPINE TABLET (3,5+2,5)MG/TAB BT X 30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR)
TABLET (7+5)MG/TAB BT X 30
VIPDOMET TAKEDA™ ALOGLIPTIN + METFORMIN FILM COATED TABLET (12,5+850)MG/TAB  BT X56 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (ANTIDIABETICS)
FILM COATED TABLET (12,5+1000)MG/TAB  BT X56
VIPIDIA TAKEDA™ ALOGLIPTIN FILM COATED TABLET 6,25MG/TAB  BT X28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ (ANTIDIABETICS)
FILM COATED TABLET 12,5MG/TAB  BT X28
FILM COATED TABLET 25MG/TAB  BT X28
XARELTO BAYER™ RIVAROXABAN FILM COATED TABLET 15MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CARDIOVASCULAR)
FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28