ΠΡΟΪΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ
AGARDON TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE FILM COATED TABLET 245MG/TAB  BT X1 BOTTLE X30 ANTI-IIKA
(ANTI-VIRALS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ALGECIA PREGABALIN CAPSULE, HARD 25MG/CAP  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 50MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 75MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 100MG/CAP  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 150MG/CAP  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 200MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 300MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
AMLOPEN AMLODIPINE BESYLATE CAPSULE, HARD 5MG/CAP  BT Χ30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CAPSULE, HARD 10MG/CAP  BT Χ30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ANTORCIN ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X14 & BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 40MG/TAB  BT X14 & BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ARGIODIN EMTRICITABINE + TENOFOVIR DISOPROXIL SUCCINATE FILM COATED TABLET (200+245)MG/TAB BT X1 BOTTLE X30 ANTI-IIKA
(ANTI-VIRALS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ARPILIF ARIPIPRAZOLE TABLET 10MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET  30MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLET 10MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLET 15MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BIKALEN BICALUTAMIDE FILM COATED TABLET 50MG/TAB  BT X28 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
(UROLOGY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 150MG/TAB  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BONDAMAX 75 RISEDRONATE SODIUM FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X2 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
(OSTEOPOROSIS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BONDAPEN RISEDRONATE SODIUM FILM COATED TABLET 35MG/TAB  BT X4 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
(OSTEOPOROSIS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
BUVASTIN BUTAMIRATE CITRATE SYRUP 7,5MG/5ML  FL X200ML ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ
(COUGH & COLD)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CARVEPEN CARVEDILOL TABLET 6,25MG/TAB  BT X28 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 12,5MG/TAB  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 25MG/TAB  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CELIBRON AMBROXOL HYDROCHLORIDE SYRUP 30MG/5ML  FL X250ML ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ
(COUGH & COLD)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CINAPEN CITALOPRAM HYDROBROMIDE FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CLARIPEN CLARITHROMYCIN FILM COATED TABLET 500MG/TAB  BT X14 & BT X21 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
(ANTIMICROBIAL)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GRANULES FOR ORAL SUSPENSION 250MG/5ML  FL X60ML  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CLOVELEN CLOPIDOGREL BESYLATE FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X28  ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
(ANTICOAGULANTS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DEMENTIS DONEPEZIL HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET 5MG/TAB  BT X28 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB  BT X28 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DINAPLEX DUTASTERIDE + TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULE, HARD (0.5+0.4)MG 30 CAPS ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
(UROLOGY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
DIPEN DILTIAZEM HYDROCHLORIDE MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 120MG/CAP  BT X20  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 180MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 240MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 300MG/CAP  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 60MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ERCIBA ETORICOXIB FILM COATED TABLET 60MG/TAB BT X20 ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ)
(NSAIDS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 90MG/TAB BT X20 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 120MG/TAB BT X20 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ESACTIVE ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM DIHYDRATE GASTRO-RESISTANT TABLET 20MG/TAB BT X28  ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
(ANTIULCERANTS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GASTRO-RESISTANT TABLET 40MG/TAB BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FLUTICAPEN FLUTICASONE PROPIONATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 250MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(RESPIRATORY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 500MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FORMOPEN FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED 12MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(RESPIRATORY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FUGENTIN AMOXICILLIN TRIHYDRATE + CLAVULANATE POTASSIUM FILM COATED TABLET (875+125)MG/TAB  BT X12  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
(ANTIMICROBIAL)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
POWDER FOR ORAL SUSPENSION (875+125)MG/SACHET  BT X12 SACHETS Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
GANTIL TOLFENAMIC ACID CAPSULE, HARD 200MG/CAP  BT X30  ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ (ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ)
(NSAIDS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORAL SUSPENSION 10MG/5ML  FL X125ML  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INOSAMIN EPLERENONE FILM COATED TABLET 25MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 50MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
IPECAVOM IPECACUANHA FLUID EXTRACT SYRUP 1000MG/15ML BT X2FL X15ML  ΑΝΤΙΔΟΤΑ
(ANTIDOTES)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
KLIMURTAN BOSENTAN MONOHYDRATE FILM COATED TABLET 62,5MG/TAB  BT X56  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
(PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 125MG/TAB  BT X56  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LABOUS ETHINYLESTRADIOL + CHLORMADINONE ACETATE FILM COATED TABLET (0,03+2)MG/TAB  BT X21  ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ
(HORMONAL CONTRACEPTIVES)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LEGOFER IRON PROTEINSUCCINYLATE (ITALFARMACO) ORAL SOLUTION IN SINGLE-DOSE 800(40MG Fe+3)MG/15ML  BT Χ10 VIALS X15ML ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΑ
(ANTIANEMICS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LEPUR SIMVASTATIN FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 40MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LUCIDEL IRBESARTAN FILM COATED TABLET 75MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 150MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 300MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LUCIDEL PLUS IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE FILM COATED TABLET (150+12,5)MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET (300+12,5)MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET (300+25)MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LUMAREN RANITIDINE HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET 150MG/TAB  BT X20 & BT X30  ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
(ANTIULCERANTS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SOLUTION FOR INJECTION 50MG/2ML  BT X5 AMP X2ML Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
LYBEREN LEVETIRACETAM FILM COATED TABLET 250MG/ΤΑΒ BT X30  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 500MG/ΤΑΒ BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 1000MG/ΤΑΒ BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MACOREL NIFEDIPINE FILM COATED TABLET 10MG/ΤΑΒ BT X50  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MEMINI MEMANTINE HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET 10MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MEROBACT MEROPENEM TRIHYDRATE POWDER FOR SOLUTION FOR INJECTION/
SOLUTION FOR INFUSION 1000MG/VIAL 
BT X10 VIALS ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
(ANTIMICROBIAL)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODULAIR MONTELUKAST SODIUM CHEWABLE TABLET 4MG/TAB   BT X30  ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(RESPIRATORY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
CHEWABLE TABLET 5MG/TAB   BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB   BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MONOSORDIL ISOSORBIDE-5-MONONITRATE TABLET 20MG/TAB  BT X50  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 60MG/CAP  BT X14  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
OCTEGRA MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
(BAYER)
FILM COATED TABLET 400MG/TAB BT X7 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
(ANTIMICROBIAL)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SOLUTION FOR INFUSION 400MG/250ML  BT X1 BOTTLE X250ML Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENOPRIL ENALAPRIL MALEATE + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET (20+12,5)MG/TAB  BT X30  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENRAZOL OMEPRAZOLE GASTRO-RESISTANT CAPSULE, HARD 20MG/CAP  BT X1 VIAL X28 ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ
(ANTIULCERANTS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 40MG/VIAL BT X1 VIAL + 1AMP.SOLV X10ML Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENSORDIL ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLET 5MG/TAB  BT X40  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TABLET 10MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PENTATEC CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET (50+25)MG/TAB  BT X20  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PLATOREL ROSUVASTATIN CALCIUM FILM COATED TABLET 5MG/TAB BT X30 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB BT X30 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 20MG/TAB BT X30 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 40MG/TAB BT X30 Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PULMOTON BUDESONIDE + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (200+6)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X120 STRIPS   ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(RESPIRATORY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (400+12)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
RISPELEN RISPERIDONE FILM COATED TABLET 1MG/TAB  BT X20  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 2MG/TAB  BT X20  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 3MG/TAB  BT X20  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 4MG/TAB  BT X20  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORAL SOLUTION 1MG/ML  FL X100ML  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ROLENIUM FLUTICASONE PROPIONATE + SALMETEROL XINAFOATE INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (100+50)MCG/DOSE BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(RESPIRATORY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (250+50)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
INHALATION POWDER, PRE-DISPENSED (500+50)MCG/DOSE  BT X1 ELPENHALER X60 STRIPS   Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SECUELIA XR QUETIAPINE FUMARATE PROLONGED RELEASE TABLET 50MG/TAB  BT X30  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PROLONGED RELEASE TABLET 200MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PROLONGED RELEASE TABLET 300MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
PROLONGED RELEASE TABLET 400MG/TAB  BT X30  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TAMSULIJN TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD 0,4MG/CAP  BT X30 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
(UROLOGY)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
TOPISTIN CIPROFLOXACIN FILM COATED TABLET 500MG/TAB  BT X10  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ / ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
(ANTIMICROBIAL)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SOLUTION FOR INFUSION 200MG/100ML BT X1 BAG X100ML Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
SOLUTION FOR INFUSION 400MG/200ML BT X1 BAG X200ML Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
VILLAMOS OLANZAPINE FILM COATED TABLET 2,5MG/TAB  BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 5MG/TAB  BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
FILM COATED TABLET 10MG/TAB BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
VILLAMOS OD OLANZAPINE ORODISPERSIBLE TABLETS 5MG/TAB BT X28  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CNS)
Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLETS 10MG/TAB BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLETS 15MG/TAB BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ORODISPERSIBLE TABLETS 20MG/TAB BT X28  Φύλλο Οδηγιών Χρήστη
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
INCRESYNC TAKEDA™ ALOGLIPTIN + PIOGLITAZONE FILM COATED TABLET (25+30)MG/TAB  BT X28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ
(ANTIDIABETICS)
LUTINUS FERRING™ PROGESTERONE VAGINAL TABLET 100MG/TAB  BT X21 +1APPL  ΠΡΟΓΕΣΤΑΓΟΝΑ
(PROGESTOGENS)
TRACTOCILE FERRING™ ATOSIBAN SOLUTION FOR INJECTION 7,5MG/ML BT X1 VIAL X0,9ML ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
(GYNECOLOGICAL)
CONCENTRATE FOR SOLUTION FOR INFUSION 7,5MG/ML BT X1 VIAL X5ML
VIPDOMET TAKEDA™ ALOGLIPTIN + METFORMIN FILM COATED TABLET (12,5+850)MG/TAB  BT X56 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ
(ANTIDIABETICS)
FILM COATED TABLET (12,5+1000)MG/TAB  BT X56
VIPIDIA TAKEDA™ ALOGLIPTIN FILM COATED TABLET 6,25MG/TAB  BT X28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ
(ANTIDIABETICS)
FILM COATED TABLET 12,5MG/TAB  BT X28
FILM COATED TABLET 25MG/TAB  BT X28
XARELTO BAYER™ RIVAROXABAN FILM COATED TABLET 15MG/TAB  BT X28  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(CARDIOVASCULAR)
FILM COATED TABLET 20MG/TAB  BT X28
ZOMACTON FERRING™ SOMATROPIN HUMAN, RECOMBINANT POWDER AND SOLVENT FOR SOLUTION FOR INJECTION 4MG/VIAL BT X1 VIAL + 1 AMP X3,5ML SOLVENT (MONO-DOSE) OΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ
(PITUITARY AND HYPOTHALAMIC HORMONES)