Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, επιλέξτε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις:

ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διεύθυνση Έδρας:
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 
190 09 Πικέρμι Αττικής
Tηλ: 210 60 393 26-9
Fax: 210 60 393 00
E-mail: info@elpen.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 
190 09 Πικέρμι Αττικής
Tηλ: 210 60 393 26-9
E-mail: experimental@elpen.gr


ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νοτίου Ελλάδος
Σεβαστείας 11,
115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 74 88 711
Fax: 210 74 88 731
E-mail: neinfo@elpen.gr


ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βορείου Ελλάδος:
Εθνικής Αντιστάσεως 114
551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 45 99 20-1
Fax: 2310 45 92 69
E-mail: veinfo@elpen.gr


ΤΜΗΜΑ CONSUMER HEALTH CARE:
Λεωφ. Μαραθώνος 96, 
190 09 Πικέρμι Αττικής
Tηλ: 211 18 65 347
Fax: 210 60393 00
E-mail: farmakeia@elpen.gr

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού:
humanresources@elpen.gr

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας:
corpcommunication@elpen.gr

Διεύθυνση Marketing:
marketing@elpen.gr

Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων:
corpaffairs@elpen.gr

Elpenhaler®:
bdelpenhaler@elpen.gr

Επιχειρηματική Ανάπτυξη:
Πρωτότυπα:
bdprot@elpen.gr
Ουσιωδώς Όμοια/Γενόσημα:
bdgen@elpen.gr

Διεύθυνση Εξαγωγών:
exports@elpen.gr

Regulatory Affairs & Φαρμακοεπαγρύπνηση:
regulatoryaffairs@elpen.gr

Διανομή:
distribution@elpen.gr

Διεύθυνση Λογιστηρίου:
accounting@elpen.gr

Διεύθυνση Mηχανογράφησης:
it@elpen.gr

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
eke@elpen.gr