Η ELPEN έχει επίσης τη δυνατότητα να προσφέρει Υπηρεσίες προς Τρίτους:

  • Ανάπτυξη Προϊόντων
  • Συγγραφή και προετοιμασία e-CTD φακέλων για τη διαδικασία εγγραφής προϊόντων (Ελλάδα, χώρες Ε.Ε.)
  • Διεκπεραίωση της διαδικασίας εγγραφής (DCP, MRP, Εθνικά)
  • Παραγωγή, ανάλυση και διανομή για τρίτους
  • EU Release

Η ELPEN έχει δημιουργήσει επιτυχημένες μακροχρόνιες σχέσεις με εταιρείες όπως: