Με στόχο την προώθηση των σκευασμάτων της εισπνευστικής συσκευής Elpenhaler®, η ELPEN αναπτύσσει συνεργασίες με αξιόπιστες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η διαθεσιμότητα του Elpenhaler® αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο bdelpenhaler@elpen.gr