Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® είναι μια πρωτότυπη, εισπνευστική συσκευή ξηράς σκόνης με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας της ELPEN, για τη χορήγηση πολλαπλών απλών δόσεων φαρμάκων για τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται στη συσκευασία σε ειδικά σχεδιασμένες ταινίες αλουμινίου απλής δόσης.

Σήμερα με τη Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® χορηγούνται σκευάσματα με δραστικές ουσίες, όπως η φορμοτερόλη και η φλουτικαζόνη, αλλά και οι σταθεροί συνδυασμοί φλουτικαζόνη /σαλμετερόλη και βουδεσονίδη / φορμοτερόλη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο bdelpenhaler@elpen.gr

Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® κατέχει  περισσότερα από εκατό (100) διπλώματα ευρεσιτεχνίας (σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Ρωσία, κ.α.), τα οποία εξασφαλίζουν νομική προστασία και κατοχύρωση σε όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που διατίθενται με τη Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler®.

Τόσο η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® όσο και όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται με αυτήν (Formopen®, Fluticapen®, Rolenium®, Pulmoton®) είναι επώνυμα φάρμακα με κατοχυρωμένα σήματα (brands), σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® αποτελείται από 3 μέρη που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά ανοίγουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο:

  • Το στόμιο με το προστατευτικό του κάλυμμα
  • Η επιφάνεια όπου τοποθετείται η ταινία μίας δόσης (επιφάνεια τοποθέτησης ταινίας)
  • Ο αποθηκευτικός χώρος που περιέχει 60 ταινίες μίας δόσης

Η συσκευασία μπορεί ανάλογα με το ιδιοσκεύασμα, να περιλαμβάνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο με 60 ταινίες μίας δόσης. Κάθε συσκευασία περιέχει συνολικά 60 ή 120 δόσεις.

Οι Νέας Γενιάς Εισπνευστικές Συσκευές Elpenhaler® είναι σχεδιασμένες ώστε η επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας να έχει μία ή δυο υποδοχές, ανάλογα με την ταινία μιας δόσης του κάθε φαρμάκου που έχει ένα ή δυο θύλακες αντίστοιχα.

Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® διπλού θύλακα είναι η δεύτερης γενιάς συσκευή και σχεδιάστηκε για την ταυτόχρονη χορήγηση δύο δραστικών ουσιών, χωριστά και όχι ως μίγμα.

Σε αυτή την περίπτωση οι δραστικές ουσίες δεν αποθηκεύονται στην ίδια ταινία, αλλά σε χωριστούς χώρους, ώστε η ανάμιξη να γίνεται μόνο κατά την εισπνοή τους από τον ασθενή.

Η ταινία

Η ταινία μίας δόσης περιλαμβάνει:

  • Δύο φύλλα αλουμινίου που αποκολλώνται εύκολα μεταξύ τους
  • Ένα ή δυο θύλακες που περιέχουν τη δόση φαρμάκου
  • Μια οπή ώστε η ταινία να ασφαλίζεται στην επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας

Επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας

Η επιφάνεια τοποθέτησης της ταινίας είναι μοναδικά σχεδιασμένη και αποτελείται από:

  • Το σημείο σύνδεσης όπου στερεώνεται η ταινία
  • Μια ή δυο κοιλότητες όπου εφαρμόζουν οι θύλακες της ταινίας
  • Δύο οδηγούς που κατευθύνουν την ταινία στη σωστή θέση στην επιφάνεια τοποθέτησης

Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® είναι μια νέα, καινοτόμος συσκευή για τη λήψη φαρμάκων, σε μορφή σκόνης, για εισπνοή σε δόσεις. Κάθε φάρμακο είναι συσκευασμένο σε ειδικά σχεδιασμένες ταινίες μιας δόσης, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler®. Κάθε ταινία περιέχει μια δόση του φαρμάκου που χορηγείται.

Τα ακόλουθα αποτελούν οδηγίες προς τον ασθενή για τη σωστή εισπνοή των φαρμάκων.

Πατήστε ΕΔΩ για να εκτυπώσετε τις οδηγίες χρήσης της Νέας Γενιάς Εισπνευστικής Συσκευής Elpenhaler®

Η Νέας Γενιάς Εισπνευστική Συσκευή Elpenhaler® αναπτύχθηκε για τη χορήγηση φαρμάκων για την πρόληψη και θεραπεία παθήσεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (Άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια).

Τα προϊόντα που χορηγούνται μέσω της Νέας Γενιάς Εισπνευστικής Συσκευής Elpenhaler® είναι:

Tο Rolenium®   Elpenhaler®, προϊόν ανάπτυξης και ιδιοκτησίας της ELPEN, έχει λάβει έγκριση χορήγησης σε ασθενείς για τις παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, σε 34 Ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, το Pulmoton® Elpenhaler® έχει λάβει έγκριση χορήγησης σε ασθενείς για τις παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες.

Σε όλα τα προϊόντα που χορηγούνται μέσω της Νέας Γενιάς Εισπνευστικής Συσκευής Elpenhaler® πραγματοποιείται εκτενές πρόγραμμα κλινικών δοκιμών, που περιλαμβάνει μελέτες φάσης ΙΙΙ και IV. 

Το πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης βασίζεται σε σύγχρονες οδηγίες EMEA/CPMP.

Ωστόσο, συνεχίζεται η παρακολούθηση όλων των εξελίξεων σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κλινική τεκμηρίωση για κάθε προϊόν που χορηγείται μέσω της Νέας Γενιάς Εισπνευστικής Συσκευής Elpenhaler® ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και το προϊόν μπορεί να εγκριθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την πολιτική ευθύνης και διαφάνειας που εφαρμόζει η ELPEN, στις κλινικές δοκιμές, ακολουθείται η πολιτική της ανοικτής επικοινωνίας.