Η ELPEN έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες εντός ή εκτός Ευρώπης για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό τους.

Με δυναμικότητα που ξεπερνά τα 13.000.000 κιβώτια ετησίως ανά βάρδια, οι παραγωγικές μονάδες της ELPEN έχουν δυνατότητα παραγωγής διαφόρων φαρμακευτικών μορφών.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς προδιαγραφές (EU GMPs, EU GSPs, EU GDPs) που αφορούν σε ανάπτυξη, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, αποθήκευση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω προδιαγραφές βεβαιώνεται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης GMPs, που εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (ΕΟΦ), τις αρχές επιθεώρησης Ευρωπαϊκών ή Τρίτων χωρών και το πιστοποιητικό ISO 9001:2015.