Η ELPEN στέκεται αρωγός σε πρωτοβουλίες που προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί εδώ και δύο χρόνια συνεργασία με τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό We4all, στηρίζοντας ενεργά το project του “Green Future”.

 


Για το 2023 η συγκεκριμένη σύμπραξη απέφερε σημαντικούς καρπούς, πετυχαίνοντας τη συμμετοχή 440 μαθητών και μαθητριών στις περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις που υλοποιήθηκαν σε 10 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται η ELPEN. Tο γεγονός αυτό οδήγησε στην ευαισθητοποίηση σχεδόν διπλάσιου αριθμού μαθητών σε σχέση με το 2022.

Μέσω ειδικών διαδραστικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων/workshops οι περιβαλλοντικές εκπαιδεύσεις του We4all δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ενημερωθούν για το περιβάλλον και την προστασία του, καθώς και για αξίες όπως αυτή του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της αγάπης για την φύση.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία είναι οι εξής: 

  • Τι είναι το περιβάλλον και γιατί πρέπει να το σεβόμαστε.
  • Η ρύπανση του περιβάλλοντος, η μόλυνση των ακτών και των θαλασσών, η κλιματική αλλαγή, η ανακύκλωση, η σωστή διαχείριση απορριμμάτων και η σπατάλη τροφής.
  • Ποιες απλές καθημερινές πρακτικές μπορούμε να υιοθετήσουμε για να ζούμε πιο βιώσιμα και οικολογικά και να συμβάλουμε στην κυκλική οικονομία. 

 Στα γυμνάσια και τα λύκεια οι εκπαιδεύσεις έχουν διαμορφωθεί με σκοπό να εστιάζουν σε ορισμένα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι:

  • H σπατάλη τροφίμων (Food Waste), η βιομηχανία της γρήγορης μόδας (Fast Fashion), η εντατική γεωργία, η εντατική κτηνοτροφία και η υπεραλίευση.
  • Η ορθή υλοποίηση της ανακύκλωσης.
  • Η περιβαλλοντική σημασία της δενδροφύτευσης κα τα οφέλη της.
  • Η κλιματική κρίση και αντιμετώπισή της