Μια πρωτοβουλία ουσιαστικής κοινωνικής αξίας για το νησί της Λέσβου ανέλαβε πρόσφατα η ELPEN, ενισχύοντας το έργο του Λιμενικού Σώματος. Αναγνωρίζοντας το καίριο ρόλο που διαδραματίζει για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, η εταιρεία ανέλαβε το κόστος των υλικών και των εργασιών για την επισκευή και αντικατάσταση της θερμικής κάμερας AVIN-S C-HAWK που είναι εγκατεστημένη στο Σκάφος Λιμενικού Λ618.


Σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  η ΕLPEN προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο την άμεση παροχή του συγκεκριμένου τεχνικού εξοπλισμού. Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στη στήριξη δομών και τοπικών κοινωνιών, η εταιρεία στάθηκε αρωγός στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει το Λιμενικό Σώμα στο νησί της Λέσβου.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ο κ.Θεόδωρος Τρύφων, CEO του ομίλου ELPEN, δήλωσε «Η ενίσχυση του σπουδαίου έργου που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη διαχρονικά. Με τη συμβολή του να αποκτά επιπλέον αξία στις μέρες μας, επιβάλλεται η  ενεργός βοήθεια όλων μας στην κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζω την ικανοποίησή μου που μπορέσαμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των συνόρων μας και την κατοχύρωση της ασφάλειας των συμπολιτών μας.»

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης η ELPEN ανταποκρίνεται διαχρονικά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ και 56 χρόνια επιχειρεί και επενδύει στη χώρα μας, παράγοντας ελληνικά φάρμακα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας. Υπηρετώντας με συνέπεια τη φροντίδα για τον Άνθρωπο, η ELPEN θέτει τις βάσεις για την επόμενη μέρα, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο και ενισχύοντας την ελληνική κοινωνία, την εθνική μας οικονομία και την απασχόληση.