Στόχος της ELPEN είναι να υπάρχει ένα σωστό, ανθρώπινο και οικογενειακό κλίμα. Δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των εργαζομένων της, η εταιρεία προσπαθεί αδιαλείπτως να δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης και δυνατότητες εξέλιξης των ανθρώπων της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. H ELPEN δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να διατηρεί ένα εργασιακό, συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις, που να βασίζεται στην ομαδικότητα και συνεργασία, να προάγει την αξιοκρατία, να ενισχύει τη διαρκή μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συνεργάτες της.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση, με κύριο μέλημα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να δεχθούν ποικίλα ερεθίσματα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Εάν έχετε καινοτόμο σκέψη, δημιουργικό πνεύμα, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και επιθυμείτε να μπείτε στη μεγάλη οικογένεια της ELPEN και να συνδράμετε με πάθος, υπευθυνότητα και αφοσίωση στην Αποστολή της «τη δημιουργία αποτελεσματικών θεραπειών για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων», μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: humanresources@elpen.gr.

Τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αρμόδιους εργαζομένους της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της ELPEN για το σκοπό της αξιολόγησης πιθανής συνεργασίας με την εταιρεία. Διατηρούνται στο αρχείο της ELPEN για χρονικό διάστημα δυο ετών, εκτός αν η διαγραφή τους ζητηθεί νωρίτερα από τον υποψήφιο εργαζόμενο.