Η ψηφιακή εφαρμογή «Κατappολεμώ το Διαβήτη!» είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.) με την ευγενική στήριξη της ELPEN.


Η ψηφιακή εφαρμογή «Κατappολεμώ το Διαβήτη!» είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.) με την ευγενική στήριξη της ELPEN. Εγκαθίσταται εύκολα, γρήγορα και δωρεάν σε περιβάλλον android και iOS, συμβάλλοντας στη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών με διαβήτη.

Η έξαρση που εμφανίζει ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ) τύπου 2 στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, οφείλεται κυρίως  στην καθιστική ζωή, την έλλειψη άσκησης και την παχυσαρκία. Το γεγονός αυτό επισημαίνει την ανάγκη εκπαίδευσης των ασθενών σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, με στόχο την αποτροπή των αρνητικών επιπλοκών στα όργανα του σώματος.

Η εφαρμογή «Κατappολεμώ το Διαβήτη!» αναπτύχθηκε, με στόχο να διαδραματίσει ρόλο καθημερινού συμβούλου σε πάσχοντες από Σ.Δ τύπου 2. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει προέρχονται από τα γράμματα της λέξης «Διαβήτης» και αφορούν σε ζητήματα Διατροφής, Ιατρικής παρέμβασης, Αποφυγής επιπλοκών, Βοήθειας/Υποστήριξης πάσχοντος, Ημερήσιου αυτοελέγχου & φροντίδας, Τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου, Ημερήσιας άσκησης και Στόχου ρύθμισης. Το επιστημονικό σκέλος της εφαρμογής επιμελήθηκε ο Παθολόγος – Διαβητολόγος, Δρ. Ιωάννης Ντούπης, ενώ τα επιμέρους θέματα φέρουν την υπογραφή έγκριτων επαγγελματιών υγείας.