Η ELPEN υποστηρίζει τους σκοπούς του σωματείου «Διάζωμα» για τη σωτηρία των αρχαίων θεάτρων της Ελλά­δας και την ανάδειξή τους στην καθημερινότητα της χώρας.

Γύρω από αυτό τον σκοπό αναπτύσσεται πλήθος δραστηριοτήτων όπως, ψηφιακές ξεναγήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, πολιτιστικές διαδρομές και τρισδιάστατες απεικονίσεις.