Στην κυκλοφορία ενός νέου φαρμάκου για τη  μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου  προχώρησε πρόσφατα η  Ελληνική  Φαρμακοβιομηχανία ELPEN, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία της στην κατηγορία των αντιυπερτασικών σκευασμάτων. Πρόκειται για εγχωρίως παραγόμενο γενόσημο  σκεύασμα, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπέρτασης και διακρίνεται για τη θεραπευτική του αποτελεσματικότητα και την οικονομική του αποδοτικότητα.  


Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα στην Ελλάδα, 1 στους 3 ενήλικες και άνω του 50% των ηλικιωμένων έχουν υπέρταση (Α.Π. ˃140/90 mmHg). Μόνο το 20% των ασθενών είναι ρυθμισμένοι με την κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή, ενώ το 40% των υπερτασικών ασθενών είναι αδιάγνωστοι. Η μη επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τα επίπεδα της Αρτηριακής Πίεσης  αυξάνει σημαντικά τη θνησιμότητα,  ιδιαίτερα  σε  περιπτώσεις  που  συνυπάρχουν  κι  άλλες  παράμετροι ενίσχυσης του επιπολασμού της, όπως το κάπνισμα, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος και  η δισλιπιδαιμία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής νόσου είναι 3 με 4 φορές πιο κοινός στους υπερτασικούς ασθενείς. Tο 50% των υπερτασικών ασθενών με συνυπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο παραμένουν αρρύθμιστοι.

Το νέο σκεύασμα της  ELPEN  διασφαλίζει ισχυρή αντιυπερτασική δράση, εντυπωσιακά ποσοστά ρύθμισης ασθενών που παρέμεναν αρρύθμιστοι υπό μονοθεραπεία και σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία. Συνδυάζοντας δύο δραστικές ουσίες σε ένα Επώνυμο Ελληνικό Φάρμακο, παρέχει έναν ιδανικό συνδυασμό για τους ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν το στόχο μείωσης της Αρτηριακής Πίεσης με τη χρήση μονοθεραπείας, αλλά και για τις περιπτώσεις που επιδιώκεται βελτιωμένη οικονομική αποτελεσματικότητα στην αντιυπερτασική θεραπεία. 

Με περισσότερο από μισό αιώνα σταθερής παρουσίας στην παραγωγή φαρμάκων, η ELPEN παραμένει διαχρονικά προσηλωμένη στην έρευνα νέων θεραπειών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το νέο καρδιολογικό σκεύασμα που κυκλοφόρησε πρόσφατα η εταιρεία επιβεβαιώνει τη συνέπειά της στην κατεύθυνση αυτή, προσφέροντας στους ασθενείς μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και οικονομικά προσιτή θεραπευτική λύση.

Οι επενδύσεις της ELPEN σε ερευνητικά προγράμματα ξεπερνούν το 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, συμβάλλοντας αποφασιστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη νέων βελτιωμένων φαρμάκων, αλλά και στην αξιοποίηση των ελλήνων επιστημόνων και τον περιορισμό της δραματικής φυγής τους στο εξωτερικό. «Μένοντας και επιμένοντας Ελλάδα», η εταιρεία ενισχύει  την  εγχώρια  παραγωγή, στηρίζει την εθνική  οικονομία και θέτει τις βάσεις για την  επόμενη  μέρα στη χώρα μας. 


  01 Ιουλίου 2019