Στην κυκλοφορία ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος για την υπερλιπιδαιμία προχώρησε η ELPEN. Πρόκειται για εγχωρίως   παραγόμενο φάρμακο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας, συνδυάζοντας θεραπευτική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα.

 


Η υπερλιπιδαιμία αποτελεί ασυμπτωματική νόσο, που γίνεται αντιληπτή μέσω των ισχαιμικών συμβάντων. Στη χώρα μας εμφανίζει μεγάλη εξάπλωση με περισσότερο από το μισό του πληθυσμού να φέρει υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, ενώ σταθερά αυξημένη είναι και η συχνότητα των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η απουσία της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης για την υπερχοληστερολαιμία αυξάνει σημαντικά τη θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν κι άλλες παράμετροι ενίσχυσης του επιπολασμού της, όπως το κάπνισμα, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος και η υπέρταση.

Τα παραπάνω επιδημιολογικά δεδομένα επιδεινώνονται από τη σημαντική μείωση που εμφανίζουν οι δημόσιες δαπάνες για το φάρμακο τα τελευταία χρόνια, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) για το 2015, το 17,5% των ασθενών αναγκάζεται να διακόψει σήμερα την υπολιπιδαιμική του αγωγή λόγω του υψηλού της κόστους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό περιορίζει τη δοσολογία που του έχει χορηγηθεί.

Το νέο φαρμακευτικό προϊόν της ELPEN συνιστά μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και προσιτή οικονομικά θεραπευτική λύση, που συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της υπερλιπιδαιμίας και την πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων.


  15 Μαρτίου 2018