ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ηγετική θέση
0
0
0

>8%

του κύκλου εργασιών επενδύεται σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Καινοτομία

Το μεγαλύτερο Ιδιωτικό Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο στην Ελλάδα

16.000 τ.μ.

Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής αξιόπιστων ελληνικών φαρμάκων

ELPEN GmbH

Θυγατρική εταιρεία της ELPEN στη Γερμανία

In the Spotlight

In the Spotlight

The Greek Pharmacy Industry

Αποτελεσματικό και Αξιόπιστο, Ποιοτικό και Ασφαλές, Δοκιμασμένο και Αναγνωρισμένο Διεθνώς, Υψηλής Τεχνολογίας, Προσιτό, Στηρίζει την Ελλάδα, την Εθνική Οικονομία, την Ανάπτυξη.