Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης

Συνεργασίες Παραγωγής για Τρίτους

Η ELPEN διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ στο Πικέρμι Αττικής.
Στις εγκαταστάσεις στεγάζεται μονάδα παραγωγής φαρμάκων με δυνατότητα παραγωγής των παρακάτω φαρμακευτικών  μορφών :
  • Dry Powder Inhalers2
  • Tablets in all forms (Plain, F.C.,G.R., S.R., CHW, etc.)2
  • Hard gelatin capsules (I.R. & S.R.)2
  • Injectables in ampoules, vials & soft bags of small & large volume2
  • Lyophilized injectable products2
  • Sachets2
  • Oral liquid syrups & suspensions2

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις Διεθνείς Προδιαγραφές (EU GMPs, EU GSPs, EU GDPs) που αφορούν την ανάπτυξη, παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποθήκευση και την διανομή φαρμακευτικών προϊόντων  για ανθρώπινη χρήση.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω προδιαγραφές πιστοποιείται με πιστοποιητικά συμμόρφωσης GMPs, που εκδίδονται  από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων  (ΕΟΦ), τις Αρχές Επιθεώρησης Ευρωπαϊκών ή Τρίτων χωρών και το  πιστοποιητικό ISO 9001:2008.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης είναι πλήρως κλιματιζόμενες και λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Προτύπων  ISO 9001.
Δυναμικότητα παραγωγής του εργοστασίου είναι πάνω από 13.000.000 κιβώτια ετησίως ανά βάρδια.

Η ELPEN παράγει  δικά της φαρμακευτικά  προϊόντα τα οποία εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ELPEN έχει συμφωνίες, με εταιρείες από Ευρώπη και άλλες χώρες για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για τρίτους.

Η ELPEN χαιρετίζει όλες τις προτάσεις για συνεργασίες σχετικά με τα προϊόντα στις προαναφερθείσες φαρμακευτικές μορφές και κατηγορίες.

 Eπιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο

Η ELPEN συμμετείχε ενεργά στην 4η επαγγελματική Διημερίδα «Επιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο», που διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 με την παρουσία 450 επαγγελματιών υγείας. περισσότερα

H "Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού": 
στην Κρήτη 
 

Συνεχίζεται στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, το ταξίδι ζωής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.), «Κίνηση Μαστ». περισσότερα

Η ELPEN στην 8η Διημερίδα Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ELPEN ήταν χορηγός στη Διημερίδα «Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας», στηρίζοντας ενεργά την ιατροφαρμακευτική κοινότητα. περισσότερα

Φυσική ανακούφιση για τους δερματικούς ερεθισμούς με την επιστημονική φροντίδα της ELPEN 

Εξειδικευμένη δράση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αναστρέψιμων δερματικών αλλοιώσεων. περισσότερα