Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης

Δημοσιεύσεις

1. The Impact of Peri-operative Anti-TNF Treatment on Anastomosis-Related Complications in Crohn's Disease Patients. A Critical Review.
Papaconstantinou I, Zeglinas C, Gazouli M, Nastos K, Yiallourou A, Papalois A, Tzathas C.
J Gastrointest Surg. 2014 Mar 6.
 
2. Invasive and Ultrasound Based Monitoring of the Intracranial Pressure in an Experimental Model of Epidural Hematoma Progressing towards Brain Tamponade on Rabbits.
Kasapas K, Diamantopoulou A, Pentilas N, Papalois A, Douzinas E, Kouraklis G, Slama M, Terkawi AS, Blaivas M, Sargsyan AE, Karakitsos D.
ScientificWorldJournal. 2014 Jan 21;2014
 
3. Mycophenolate Mofetil and Sirolimus in Hepatocyte Transplantation in an Experimental Model of Toxic Acute Liver Failure.
Loukopoulos I, Sfiniadakis I, Pillai A, Konstantoulakis M, Androulakis G, Bonatsos V, Zografos G, Papalois A.
J Invest Surg. 2014 Feb 24.
 
4. Transauricular balloon angioplasty in rabbit thoracic aorta: a novel model of experimental restenosis.
Koniari I, Apostolakis E, Diamantopoulos A, Papadaki H, Papadimitriou E, Poimenidi E, Karnabatidis D, Karahaliou A, Costaridou L, Papalois A, Siablis D, Dougenis D, Alexopoulos D.
Lipids Health Dis. 2014 Feb 15;13(1):33.
 
5. Endothelin B-receptors and sympathetic activation: Impact on ventricular arrhythmogenesis during acute myocardial infarction.
Kolettis TM, Oikonomidis DL, Baibaki ME, Barka E, Kontonika M, Tsalikakis DG, Papalois A, Kyriakides ZS.
Life Sci. 2014 Feb 3. pii: S0024-3205(14)00171-4.
 
6. Development of an Animal Model of Fibrous Cholangitis in Pigs.
Lainakis NG, Papalois A, Agrogiannis G, Antonopoulos CN, Michail P, Bastounis E, Patsouris E, Felekouras E.
J Invest Surg. 2014 Jan 10.
 
7. Does Tissue Ischemia Actually Contribute To Leak after Sleeve Gastrectomy? An Experimental Study.
Natoudi M, Theodorou D, Papalois A, Drymousis P, Alevizos L, Katsaragakis S, Zografos G, Leandros E, Menenakos E.
Obes Surg. 2013 Dec 29.
 
8. The role of total parenteral nutrition in inflammatory bowel disease: current aspects.
Triantafillidis JK, Papalois AE.
Scand J Gastroenterol. 2014 Jan;49(1):3-14.
 
9. Effects of early amiodarone administration during and immediately after cardiopulmonary resuscitation in a swine model.
Karlis G, Iacovidou N, Lelovas P, Niforopoulou P, Zacharioudaki A, Papalois A, Sunde K, Steen PA, Xanthos T.
Acta Anaesthesiol Scand. 2014 Jan;58(1):114-22.
 
10. The effect of U-74389G on pancreas ischemia-reperfusion injury in a swine model.
Chrysikos DT, Sergentanis TN, Zagouri F, Psaltopoulou T, Flessas I, Agrogiannis G, Alexakis N, Bramis I, Patsouri EE, Patsouris ES, Korontzi M, Katsarou A, Zografos GC, Papalois AE.
J Surg Res. 2014 Apr;187(2):450-7.
 
11. Nutritional status and nutritional support before and after pancreatectomy for pancreatic cancer and chronic pancreatitis.
Karagianni VT, Papalois AE, Triantafillidis JK.
Indian J Surg Oncol. 2012 Dec;3(4):348-59.Review.
 
12. Addition of glucagon to adrenaline improves hemodynamics in a porcine model of prolonged ventricular fibrillation.
Raffay V, Chalkias A, Lelovas P, Karlis G, Koutsovasilis A, Papalois A, Jevdjic J, Fiser Z, Xanthos T.
Am J Emerg Med. 2014 Feb;32(2):139-43.
 
13. Anti-inflammatory effect of elemental diets with different fat composition in experimental colitis.
Papada E, Kaliora AC, Gioxari A, Papalois A, Forbes A.
Br J Nutr. 2014 Apr;111(7):1213-20.
 
14. Arrhythmogenesis after acute myocardial necrosis with and without preceding ischemia in rats.
Kolettis TM, Kontonika M, Valenti MC, Vilaeti AD, Baltogiannis GG, Papalois A, Kyriakides ZS.
J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2013 Oct 11:1-11.
 
15. S100B immunoreactivity: a new marker of hypoxia-related cardiac damage in newborn piglets.
Faa A, Xanthos T, Papalois A, Locci A, Pampaloni P, Pais ME, Aroni F, Gazzolo D, Faa G, Iacovidou N.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Oct;26 Suppl 2:72-6.
 
16. A Novel Liver Parenchyma Transection Technique Using Locking Straight Rigid Ties. An Experimental Study in Pigs.
Vrochides D, Kardassis D, Ntinas A, Miliaras D, Papalois A, Magnissalis E, Metrakos P.
J Invest Surg. 2013 Sep 24.
 
17. Dietary glycotoxins affect scavenger receptor expression and the hormonal profile of female rats.
Chatzigeorgiou A, Kandaraki E, Piperi C, Livadas S, Papavassiliou AG, Koutsilieris M, Papalois A, Diamanti-Kandarakis E.
J Endocrinol. 2013 Aug 29;218(3):331-7.
 
18. Effects of pre- and postconditioning on arrhythmogenesis in the in vivo rat model.
Kolettis TM, Vilaeti AD, Tsalikakis DG, Zoga A, Valenti M, Tzallas AT, Papalois A, Iliodromitis EK.
J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2013 Jul;18(4):376-85.
 
19. Sedation in gastrointestinal endoscopy: current issues.
Triantafillidis JK, Merikas E, Nikolakis D, Papalois AE.
World J Gastroenterol. 2013 Jan 28;19(4):463-8. Review.
 
20. Transforming growth factor-β inhibition and endothelin receptor blockade in rats with monocrotaline-induced pulmonary hypertension.
Megalou AJ, Glava C, Vilaeti AD, Oikonomidis DL, Baltogiannis GG, Papalois A, Vlahos AP, Kolettis TM.
Pulm Circ. 2012 Oct;2(4):461-9.
 
21. Modulation of crucial adenosinetriphosphatase activities due to U-74389G administration in a porcine model of intracerebral hemorrhage.
Bimpis A, Papalois A, Tsakiris S, Kalafatakis K, Zarros A, Gkanti V, Skandali N, Al-Humadi H, Kouzelis C, Liapi C.
Metab Brain Dis. 2013 Sep;28(3):439-46.
 
22. The role of apigenin in an experimental model of acute pancreatitis.
Lampropoulos P, Lambropoulou M, Papalois A, Basios N, Manousi M, Simopoulos C, Tsaroucha AK.
J Surg Res. 2013 Jul;183(1):129-37.
 
23. The efficacy of recombinant human activated protein C (rhAPC) vs antithrombin III (at III) vs heparin, in the healing process of partial-thickness burns: a comparative study.
Kritikos O, Tsagarakis M, Tsoutsos D, Kittas C, Gorgoulis V, Papalois A, Giannopoulos A, Kakiopoulos G, Papadopoulos O.
Ann Burns Fire Disasters. 2012 Jun 30;25(2):66-73.
 
24. Catheter-based renal sympathetic denervation exerts acute and chronic effects on renal hemodynamics in swine.
Tsioufis C, Papademetriou V, Dimitriadis K, Tsiachris D, Thomopoulos C, Park E, Hata C, Papalois A, Stefanadis C.
Int J Cardiol. 2013 Sep 30;168(2):987-92.
 
25. Does VEGF have an effect on the survival of a long random skin flap by its application at the recipient area?
Vourtsis SA, Spyriounis PK, Agrogiannis G, Papalois A, Ionac M.
Chirurgia. 2012 Jul-Aug;107(4):494-500.
 
26. The role of novel biomarkers in early diagnosis and prognosis of acute kidney injury in newborns.
Argyri I, Xanthos T, Varsami M, Aroni F, Papalois A, Dontas I, Fanos V, Iacovidou N.
Am J Perinatol. 2013 May;30(5):347-52. Review.
 
27. Effects of L-NAME on coronary blood flow, infarct size and the extent of the no-reflow phenomenon.
Pierrakos CN, Tsolakis EJ, Pozios IA, Diakos N, Charitos E, Malliaras K, Bonios MJ, Lazaris N, Papazoglou P, Venetsanakos J, Papalois A, Terrovitis JV, Nanas JN.
Int J Cardiol. 2013 Sep 10;167(6):3000-5.
 
28. Single-stitch telescopic bilioenterostomy in an animal model.
Vrochides D, Ntinas A, Kardassis D, Miliaras D, Metrakos P, Papalois A.
J Invest Surg. 2012 Oct;25(5):317-25.
 
29. Chios mastic fractions in experimental colitis: implication of the nuclear factor κB pathway in cultured HT29 cells.
Papalois A, Gioxari A, Kaliora AC, Lymperopoulou A, Agrogiannis G, Papada E, Andrikopoulos NK.
J Med Food. 2012 Nov;15(11):974-83.
 
30. Drugs in newborn resuscitation: the more we learn the least we use.
Iacovidou N, Vasileiou PV, Papalois A, Syggelou A, Bassareo PP, Xanthos T.
Curr Med Chem. 2012;19(27):4606-16. Review.
 
31. Endothelin-B Receptors and Left Ventricular Dysfunction after Regional versus Global Ischaemia-Reperfusion in Rat Hearts.
Bibli SI, Toli EV, Vilaeti AD, Varnavas VC, Baltogiannis GG, Papalois A, Kyriakides ZS, Kolettis TM.
Cardiol Res Pract. 2012;2012:986813.
 
32. Passive leg raising during cardiopulmonary resuscitation results in improved neurological outcome in a swine model of prolonged ventricular fibrillation.
Dragoumanos V, Iacovidou N, Chalkias A, Lelovas P, Koutsovasilis A, Papalois A, Xanthos T.
Am J Emerg Med. 2012 Nov;30(9):1935-42.
 
33. Improvement of a long random skin flap survival by application of vascular endothelial growth factor in various ways of local administration in a rat model.
Vourtsis SA, Papalois AE, Agrogiannis GD, Spyriounis PK, Patsouris E, Ionac M.
Indian J Plast Surg. 2012 Jan;45(1):102-8.
 
34. Hypoxia/reoxygenation-induced myocardial lesions in newborn piglets are related to interindividual variability and not to oxygen concentration.
Faa A, Iacovidou N, Xanthos T, Locci A, Pampaloni P, Aroni F, Papalois A, Faa G, Fanos V.
Clinics. 2012;67(5):503-8.
 
35. Structural and mechanical integrity of tendon-to-tendon attachments used in upper limb tendon transfer surgery.
Tsiampa VA, Ignatiadis I, Papalois A, Givissis P, Christodoulou A, Fridén J.
J Plast Surg Hand Surg. 2012 Sep;46(3-4):262-6.
 
36. Detection of herplex simplex virus-1 and -2 in cardiac myxomas.
Pateras IS, Evangelou K, Tsimaratou K, Liontos M, Sakellariou S, Barlogiannis T, Karakitsos P, Papalois A, Kotsinas A, Gorgoulis VG.
J Biomed Biotechnol. 2012;2012:823949.
 
37. An experimental model of neonatal normocapnic hypoxia and resuscitation in Landrace/Large White piglets.
Aroni F, Xanthos T, Varsami M, Argyri I, Alexaki A, Stroumpoulis K, Lelovas P, Papalois A, Faa G, Fanos V, Iacovidou N.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Sep;25(9):1750-4
 
38. Porcine model of hemorrhagic shock with microdialysis monitoring.
Larentzakis A, Toutouzas KG, Papalois A, Lapidakis G, Doulgerakis S, Doulami G, Drimousis P, Theodorou D, Katsaragakis S.
J Surg Res. 2013 Jan;179(1):e177-82.
 
39. Activation of acetylcholinesterase after U-74389G administration in a porcine model of intracerebral hemorrhage.
Bimpis A, Papalois A, Tsakiris S, Zarros A, Kalafatakis K, Botis J, Stolakis V, Zissis KM, Liapi C.
Metab Brain Dis. 2012 Jun;27(2):221-5.
 
40. Short-term statin administration in hypercholesterolaemic rabbits resistant to postconditioning: effects on infarct size, endothelial nitric oxide synthase, and nitro-oxidative stress.
Andreadou I, Farmakis D, Prokovas E, Sigala F, Zoga A, Spyridaki K, Papalois A, Papapetropoulos A, Anastasiou-Nana M, Kremastinos DT, Iliodromitis EK.
Cardiovasc Res. 2012 Jun 1;94(3):501-9.
 
41. VEGF application on rat skin flap survival.
Vourtsis SA, Spyriounis PK, Agrogiannis GD, Ionac M, Papalois AE.
J Invest Surg. 2012 Feb;25(1):14-9.
 
42. Oxidative and pre-inflammatory stress in wedge resection of pulmonary parenchyma using the radiofrequency ablation technique in a swine model.
Karaiskos T, Tomos P, Asouhidou I, Nikiteas N, Kontakiotis T, Papalois A.
J Cardiothorac Surg. 2012 Jan 19;7:7.
 
43. Treatment with simvastatin inhibits the formation of abdominal aortic aneurysms in rabbits.
Mastoraki ST, Toumpoulis IK, Anagnostopoulos CE, Tiniakos D, Papalois A, Chamogeorgakis TP, Angouras DC, Rokkas CK.
Ann Vasc Surg. 2012 Feb;26(2):250-8
 
44. Investigating the signal transduction pathways underlying remote ischemic conditioning in the porcine heart.
Hausenloy DJ, Iliodromitis EK, Andreadou I, Papalois A, Gritsopoulos G, Anastasiou-Nana M, Kremastinos DT, Yellon DM.
Cardiovasc Drugs Ther. 2012 Apr;26(2):87-93.
 
45. Acute pressure overload of the right ventricle. Comparison of two models of right-left shunt. Pulmonary artery to left atrium and right atrium to left atrium: experimental study.
Argiriou M, Mikroulis D, Sakellaridis T, Didilis V, Papalois A, Bougioukas G.
J Cardiothorac Surg. 2011 Oct 19;6:143.
 
46. Toward nephrogenesis in the pig kidney: the composite tubulo-glomerular nodule.
Gerosa C, Fanos V, Fanni D, Nemolato S, Locci A, Xanthos T, Papalois A, Faa G, Iacovidou N.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Oct;24 Suppl 2:52-4.
 
47. Use of the impedance threshold device improves survival rate and neurological outcome in a swine model of asphyxial cardiac arrest*.
Pantazopoulos IN, Xanthos TT, Vlachos I, Troupis G, Kotsiomitis E, Johnson E, Papalois A, Skandalakis P.
Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):861-8.
 
48. Nerve growth factor combined with an epineural conduit for bridging a short nerve gap (10 mm). A study in rabbits.
Barmpitsioti A, Konofaos P, Ignatiadis I, Papalois A, Zoubos AB, Soucacos PN.
Microsurgery. 2011 Oct;31(7):545-50
 
49. Short-term ventricular restraint attenuates post-infarction remodeling in rats.
Vilaeti AD, Dimos K, Lampri ES, Mantzouratou P, Tsitou N, Mourouzis I, Oikonomidis DL, Papalois A, Pantos C, Malamou-Mitsi V, Agathopoulos S, Kolettis TM.
Int J Cardiol. 2013 May 10;165(2):278-84.
 
50. Inexperienced nurses and doctors are equally efficient in managing the airway in a manikin model.
Xanthos T, Bassiakou E, Koudouna E, Stroumpoulis K, Vlachos I, Johnson EO, Vasileiou P, Papalois A, Iacovidou N.
Heart Lung. 2012 Mar-Apr;41(2):161-6.
 
51. Changes of blood biochemistry in the rabbit animal model in atherosclerosis research; a time- or stress-effect.
Dontas IA, Marinou KA, Iliopoulos D, Tsantila N, Agrogiannis G, Papalois A, Karatzas T.
Lipids Health Dis. 2011 Aug 14;10:139.
 
52. Development of a porcine model of post-hepatectomy liver failure.
Arkadopoulos N, Defterevos G, Nastos C, Papalois A, Kalimeris K, Papoutsidakis N, Kampouroglou G, Kypriotis D, Pafiti A, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V.
J Surg Res. 2011 Oct;170(2):e233-42.
 
53. Structural and biomechanical alterations in rabbit thoracic aortas are associated with the progression of atherosclerosis.
Koniari I, Mavrilas D, Papadaki H, Karanikolas M, Mandellou M, Papalois A, Koletsis E, Dougenis D, Apostolakis E.
Lipids Health Dis. 2011 Jul 26;10:125.
 
54. Chronic skeletal muscle ischemia preserves coronary flow in the ischemic rat heart.
Varnavas VC, Kontaras K, Glava C, Maniotis CD, Koutouzis M, Baltogiannis GG, Papalois A, Kolettis TM, Kyriakides ZS.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011 Oct;301(4):H1229-35.
 
55. Chronic skeletal muscle ischemia in rats decreases the inducibility of ventricular tachyarrhythmias after myocardial infarction.
Maniotis C, Tsalikakis DG, Tzallas AT, Varnavas V, Kontaras K, Glava C, Baltogiannis GG, Papalois A, Kolettis TM, Kyriakides ZS.
In Vivo. 2011 Sep-Oct;25(5):781-6.
 
56. Changes in arterial blood flow of free flaps after the administration of sildenafil in swine.
Gravvanis A, Papalois A, Delikonstantinou I, Pentilas N, Zogogiannis I, Tsoutsos D, Karakitsos D.
Microsurgery. 2011 Sep;31(6):465-71.
 
57. Pistacia lentiscus resin regulates intestinal damage and inflammation in trinitrobenzene sulfonic acid-induced colitis.
Gioxari A, Kaliora AC, Papalois A, Agrogiannis G, Triantafillidis JK, Andrikopoulos NK.
J Med Food. 2011 Nov;14(11):1403-11.
 
58. Effects of intraperitoneal albumin on systemic and cerebral hemodynamics in a swine model of acute liver failure.
Tympa A, Nastos C, Defterevos G, Papalois A, Kalimeris K, Kostopanagiotou G, Vassiliou I, Smyrniotis V, Arkadopoulos N.
J Invest Surg. 2011;24(3):129-33.
 
59. Real-time ultrasound-guided subclavian vein cannulation versus the landmark method in critical care patients: a prospective randomized study.
Fragou M, Gravvanis A, Dimitriou V, Papalois A, Kouraklis G, Karabinis A, Saranteas T, Poularas J, Papanikolaou J, Davlouros P, Labropoulos N, Karakitsos D.
Crit Care Med. 2011 Jul;39(7):1607-12.
 
60. Can the use of hyaluronidase reduce capsule formation?
Spyropoulou GA, Papalois A, Batistatou A, Doukas M, Tsoutsos D.
Aesthetic Plast Surg. 2011 Oct;35(5):782-8. doi: 10.1007/s00266-011-9687-y. Epub 2011 Mar 18.
 
61. A systematic approach to the failed plastic surgical reconstruction of the diabetic foot.
Ignatiadis II, Tsiampa VA, Papalois AE.
Diabet Foot Ankle. 2011;2. doi: 10.3402/dfa.v2i0.6435. Epub 2011 May 11.
 
62. The use of Papineau technique for the treatment of diabetic and non-diabetic lower extremity pseudoarthrosis and chronic osteomyelitis.
Polyzois VD, Galanakos SP, Tsiampa VA, Papakostas ID, Kouris NK, Avram AM, Papalois AE, Ignatiadis IA.
Diabet Foot Ankle. 2011;2.Mar 4.
 
63. Distal posterior tibial artery perforator flaps for the management of calcaneal and Achilles tendon injuries in diabetic and non-diabetic patients.
Ignatiadis IA, Georgakopoulos GD, Tsiampa VA, Polyzois VD, Arapoglou DK, Papalois AE.
Diabet Foot Ankle. 2011;2. doi: 10.3402/dfa.v2i0.7483. Epub 2011 Aug 12.
 
64. Effects of lazaroids on intestinal ischemia and reperfusion injury in experimental models.
Flessas II, Papalois AE, Toutouzas K, Zagouri F, Zografos GC.
J Surg Res. 2011 Apr;166(2):265-74. doi: 10.1016/j.jss.2010.08.031. Epub 2010 Sep 15. Review.
 
65. Transforming growth factor-β inhibition attenuates pulmonary arterial hypertension in rats.
Megalou AJ, Glava C, Oikonomidis DL, Vilaeti A, Agelaki MG, Baltogiannis GG, Papalois A, Vlahos AP, Kolettis TM.
Int J Clin Exp Med. 2010 Oct 23;3(4):332-40.
 
66. A metabolomic approach in an experimental model of hypoxia-reoxygenation in newborn piglets: urine predicts outcome.
Atzori L, Xanthos T, Barberini L, Antonucci R, Murgia F, Lussu M, Aroni F, Varsami M, Papalois A, Lai A, D'Aloja E, Iacovidou N, Fanos V.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2010 Oct;23 Suppl 3:134-7.
 
67. Interposition of a reversed jejunal segment enhances intestinal adaptation in short bowel syndrome: an experimental study on pigs.
Digalakis M, Papamichail M, Glava C, Grammatoglou X, Sergentanis TN, Papalois A, Bramis J.
J Surg Res. 2011 Dec;171(2):551-7.
 
68. Conventional direct laryngoscopy versus videolaryngoscopy with the GlideScope®: a neonatal manikin study with inexperienced intubators.
Iacovidou N, Bassiakou E, Stroumpoulis K, Koudouna E, Aroni F, Papalois A, Xanthos T.
Am J Perinatol. 2011 Mar;28(3):201-6.
 
69. The effect of local use of nandrolone decanoate on rotator cuff repair in rabbits.
Papaspiliopoulos A, Papaparaskeva K, Papadopoulou E, Feroussis J, Papalois A, Zoubos A.
J Invest Surg. 2010 Aug;23(4):204-7.
 
70. Differential effect of Pistacia vera extracts on experimental atherosclerosis in the rabbit animal model: an experimental study.
Marinou KA, Georgopoulou K, Agrogiannis G, Karatzas T, Iliopoulos D, Papalois A, Chatziioannou A, Magiatis P, Halabalaki M, Tsantila N, Skaltsounis LA, Patsouris E, Dontas IA.
Lipids Health Dis. 2010 Jul 16;9:73.
 
71. Reversal of experimental posthepatectomy liver failure in pigs: a new application of hepatocyte bioreactors.
Arkadopoulos N, Kostopanagiotou G, Nastos C, Papalois A, Papoutsidakis N, Kalimeris K, Defterevos G, Kanna T, Polyzois K, Kampouroglou G, Kypriotis D, Costopanagiotou C, Pafiti A, Tzanatos H, Smyrniotis V.
Artif Organs. 2011 Jan;35(1):29-36.
 
72. Aldosterone receptor blockade inhibits degenerative processes in the early stage of calcific aortic stenosis.
Gkizas S, Koumoundourou D, Sirinian X, Rokidi S, Mavrilas D, Koutsoukos P, Papalois A, Apostolakis E, Alexopoulos D, Papadaki H.
Eur J Pharmacol. 2010 Sep 10;642(1-3):107-12.
 
73. Eicosapentanoic acid prolongs survival and attenuates inflammatory response in an experimental model of lethal trauma.
Koutsostathis S, Tsaganos T, Giamarellos-Bourboulis EJ, Kotsaki A, Papalois A, Efstathopoulos N.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2010 Aug;83(2):69-74.
 
74. Xenotransplantation of hepatocytes in rats with acute liver failure using sirolimus for immunosuppression.
Lytras D, Papalois A, Tsaroucha AK, Papagoras D, Kyriazanos J, Lambropoulou M, Giannakou N, Galanos A, Simopoulos CE.
J Int Med Res. 2010 Mar-Apr;38(2):546-57.
 
75. Dose-dependent effects of sildenafil on post-ischaemic left ventricular function in the rat isolated heart.
Kolettis TM, Kontaras K, Spartinos I, Maniotis C, Varnavas V, Koutouzis M, Mourouzis I, Papalois A, Pantos C, Kyriakides ZS.
J Pharm Pharmacol. 2010 Mar;62(3):346-51.
 
76. Pharmacokinetics of Linezolid and Ertapenem in experimental parapneumonic pleural effusion.
Saroglou M, Tryfon S, Ismailos G, Liapakis I, Tzatzarakis M, Tsatsakis A, Papalois A, Bouros D.
J Inflamm (Lond). 2010 May 18;7:22.
 
77. Aldosterone receptor inhibition alters the viscoelastic biomechanical behavior of the aortic wall.
Gkizas SI, Apostolakis E, Pagoulatou E, Mavrilas D, Papachristou DJ, Koletsis E, Papalois A, Papadaki H, Alexopoulos D.
Exp Biol Med (Maywood). 2010 Mar;235(3):311-6.
 
78. The retrograde limb of the internal mammary vein in the swine model: a sufficient outflow option in free tissue transfer.
Gravvanis A, Tsoutsos D, Papalois A, Karabinis A, Dimitriou V, Karakitsos D.
Plast Reconstr Surg. 2010 Apr;125(4):1298-9.
 
79. Treatment with bioartificial liver improves lung injury in a swine model of partial hepatectomy and ischemia/reperfusion.
Arkadopoulos N, Kalimeris K, Papalois A, Nastos C, Papoutsidakis N, Defterevos G, Zarkadis IK, Mikrou A, Pafiti A, Andreadou I, Kostopanagiotou G, Smyrniotis V.
Int J Artif Organs. 2010 Feb;33(2):105-13.
 
80. Can low doses of simvastatin enhance fracture healing? An experimental study in rabbits.
Chissas D, Stamatopoulos G, Verettas D, Kazakos K, Papalois A, Agrogiannis G, Papaeliou A, Agapitos E, Balanika A, Papadopoulou E, Anastopoulos G, Ntagiopoulos PG, Asimakopoulos A.
Injury. 2010 Jul;41(7):687-92.
 
81. Penetration of azithromycin in experimental pleural empyema fluid.
Saroglou M, Ismailos G, Tryfon S, Liapakis I, Papalois A, Bouros D.
Eur J Pharmacol. 2010 Jan 25;626(2-3):271-5.
 
82. Endothelin-B receptors and ventricular arrhythmogenesis in the rat model of acute myocardial infarction.
Oikonomidis DL, Tsalikakis DG, Baltogiannis GG, Tzallas AT, Xourgia X, Agelaki MG, Megalou AJ, Fotopoulos A, Papalois A, Kyriakides ZS, Kolettis TM.
Basic Res Cardiol. 2010 Mar;105(2):235-45.
 
 
84. Influence of intranasal sterile isotonic sea water applications on xylometazoline administration: an experimental study in pigs.
Nikolaidis E, Eleftheriadou A, Yiotakis I, Lazaris AC, Agrogianis G, Ferekidou E, Keramaris N, Papalois A, Kandiloros D.
Auris Nasus Larynx. 2010 Feb;37(1):71-6.
 
85. Video-assisted lung resection using radiofrequency ablation in a porcine model.
Tomos P, Felekouras E, Poupalou A, Kontos M, Pappa P, Kavatzas N, Pavlopoulos D, Kostakis A, Papalois A, Tsigris C.
J Surg Res. 2009 Jun 15;154(2):279-83. doi: 10.1016/j.jss.2008.06.011. Epub 2008 Jul 11.
 
86. IGF-1 expression in infarcted myocardium and MGF E peptide actions in rat cardiomyocytes in vitro.
Stavropoulou A, Halapas A, Sourla A, Philippou A, Papageorgiou E, Papalois A, Koutsilieris M.
Mol Med. 2009 May-Jun;15(5-6):127-35.
 
87. Acute liver acetaminophen toxicity in rabbits and the use of antidotes: a metabonomic approach in serum.
Zira A, Mikros E, Giannioti K, Galanopoulou P, Papalois A, Liapi C, Theocharis S.
J Appl Toxicol. 2009 Jul;29(5):395-402.
 
88. Remote postconditioning is more potent than classic postconditioning in reducing the infarct size in anesthetized rabbits.
Gritsopoulos G, Iliodromitis EK, Zoga A, Farmakis D, Demerouti E, Papalois A, Paraskevaidis IA, Kremastinos DT.
Cardiovasc Drugs Ther. 2009 Jun;23(3):193-8.
 
89. In vivo models for heart failure research.
Halapas A, Papalois A, Stauropoulou A, Philippou A, Pissimissis N, Chatzigeorgiou A, Kamper E, Koutsilieris M.
In Vivo. 2008 Nov-Dec;22(6):767-80. Review.
 
90. Treatment of experimental osteomyelitis caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus with a synthetic carrier of calcium sulphate (Stimulan) releasing moxifloxacin.
Kanellakopoulou K, Galanopoulos I, Soranoglou V, Tsaganos T, Tziortzioti V, Maris I, Papalois A, Giamarellou H, Giamarellos-Bourboulis EJ.
Int J Antimicrob Agents. 2009 Apr;33(4):354-9.
 
91. Restenosis is not associated with stent length in a pig model of coronary stent implantation.
Koutouzis M, Papalois A, Kyrzopoulos S, Dafnomili P, Kyriakides ZS.
Cardiol J. 2008;15(5):458-62.
 
92. Comparison of safety and efficacy of ultrasonic and bipolar thermal energy: an experimental study.
Diamantis T, Gialikaris S, Kontos M, Gakiopoulou C, Felekouras E, Papalois A, Agrogiannis G, Patsouris E, Bastounis E.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2008 Aug;18(4):384-90.
 
93. The effect of nifedipine on the patency of microvascular anastomosis in rats.
Panagiotopoulos KE, Koutsouris M, Panagiotopoulos E, Antonopoulos D, Panagiotopoulos V, Papalois A, Kepenekidis A.
Acta Chir Plast. 2008;50(1):33-5.
 
94. The effects of vasopressors on perfusion of gastric graft after esophagectomy. An experimental study.
Theodorou D, Drimousis PG, Larentzakis A, Papalois A, Toutouzas KG, Katsaragakis S.
J Gastrointest Surg. 2008 Sep;12(9):1497-501. doi: 10.1007/s11605-008-0575-y. Epub 2008 Jul 9.
 
95. Antiatherosclerotic properties of EP2302, a novel squalene synthase inhibitor, in the cholesterol-fed rabbit.
Tavridou A, Kaklamanis L, Papalois A, Kourounakis AP, Rekka EA, Kourounakis PN, Charalambous A, Manolopoulos VG.
J Cardiovasc Pharmacol. 2008 Jun;51(6):573-80. doi: 10.1097/FJC.0b013e31817885fe.
 
96. The effect of negative pressure therapy on the femoral vein blood flow and wall structure.
Lioupis C, Kotsis T, Barbatis C, Seretis E, Nomikos A, Volondakis-Baltatzis I, Papalois A, Andrikopoulos V, Leaper D.
Angiology. 2009 Jun-Jul;60(3):290-300. doi: 10.1177/0003319708318376. Epub 2008 May 25.
 
97. The effect of U-74389G on liver recovery after acute liver ischemia-reperfusion injury in a swine model.
Tsaroucha AK, Papalois A, Vernadakis S, Adamopoulos S, Papadopoulos K, Lambropoulou M, Constadinidis T, Kyriazi A, Papadopoulos N, Simopoulos C.
J Surg Res. 2009 Jan;151(1):10-4. doi: 10.1016/j.jss.2008.01.024. Epub 2008 Feb 27.
 
98. A new technique of autogenous conduits for bridging short nerve defects. An experimental study in the rabbit.
Ignatiadis IA, Tsiampa VA, Yiannakopoulos CK, Xeinis SF, Papalois AE, Xenakis TH, Beris AE, Soucacos PN.
Acta Neurochir Suppl. 2007;100:73-6.
 
99. The beneficial effect of genetically engineered Schwann cells with enhanced motility in peripheral nerve regeneration: review.
Gravvanis AI, Lavdas AA, Papalois A, Tsoutsos DA, Matsas R.
Acta Neurochir Suppl. 2007;100:51-6. Review.
 
100. New pure motor nerve experimental model for the comparative study between end-to-end and end-to-side neurorrhaphy in free muscle flap neurotization.
Spyropoulou GA, Lykoudis EG, Batistatou A, Papalois AE, Tagaris G, Pikoulis E, Bastounis E, Papadopoulos O.
J Reconstr Microsurg. 2007 Oct;23(7):391-8.
 
101. Detection of perivascular blood flow in vivo by contrast-enhanced intracoronary ultrasonography and image analysis: an animal study.
Vavuranakis M, Papaioannou TG, Kakadiaris IA, O'Malley SM, Naghavi M, Filis K, Sanidas EA, Papalois A, Stamatopoulos I, Stefanadis C.
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Dec;34(12):1319-23.
 
102. EP2306 [2-(4-biphenyl)-4-methyl-octahydro-1,4-benzoxazin-2-ol, hydrobromide], a novel squalene synthase inhibitor, reduces atherosclerosis in the cholesterol-fed rabbit.
Tavridou A, Kaklamanis L, Papalois A, Kourounakis AP, Rekka EA, Kourounakis PN, Charalambous A, Manolopoulos VG.
J Pharmacol Exp Ther. 2007 Dec;323(3):794-804. Epub 2007 Sep 5.
 
103. Accumulation of dietary glycotoxins in the reproductive system of normal female rats.
Diamanti-Kandarakis E, Piperi C, Korkolopoulou P, Kandaraki E, Levidou G, Papalois A, Patsouris E, Papavassiliou AG.
J Mol Med (Berl). 2007 Dec;85(12):1413-20. Epub 2007 Aug 11.
 
104. Coronary sinus stent implantation improves acute ischaemic mitral valve regurgitation; an experimental safety and efficacy study.
Manginas A, Karagiannis SE, Karatasakis G, Papalois A, Papalambrou A, Daphnomili P, Kaklamanis L, Khaldi L, Cokkinos DV.
EuroIntervention. 2007 Aug;3(2):280-5.
 
105. ACL reconstruction with semitendinosus tendon autograft without detachment of its tibial insertion: a histologic study in a rabbit model.
Papachristou G, Nikolaou V, Efstathopoulos N, Sourlas J, Lazarettos J, Frangia K, Papalois A.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2007 Oct;15(10):1175-80. Epub 2007 Jul 11.
 
106. Simultaneous deregulation of p16 and cyclin D1 genes in pancreatic ductal adenocarcinoma: a combined immunohistochemistry and image analysis study based on tissue microarrays.
Tsiambas E, Karameris A, Gourgiotis S, Salemis N, Athanassiou AE, Karakitsos P, Papalois A, Merikas E, Kosmidis P, Patsouris E.
J BUON. 2007 Apr-Jun;12(2):261-7.
 
107. Dexamethasone as adjuvant therapy to moxifloxacin attenuates valve destruction in experimental aortic valve endocarditis due to Staphylococcus aureus.
Skiadas I, Pefanis A, Papalois A, Kyroudi A, Triantafyllidi H, Tsaganos T, Giamarellou H.
Antimicrob Agents Chemother. 2007 Aug;51(8):2848-54. Epub 2007 Jun 11.
 
108. Endoscopic transgastric procedures in anesthetized pigs: technical challenges, complications, and survival.
Feretis C, Kalantzopoulos D, Koulouris P, Kolettas C, Archontovasilis F, Chandakas S, Patsea H, Pantazopoulou A, Sideris M, Papalois A, Simopoulos K, Leandros E.
Endoscopy. 2007 May;39(5):394-400.
 
109. The prophylactic effect of L-arginine in acute ischaemic colitis in a rat model of ischaemia/reperfusion injury.
Fotiadis C, Adamis S, Misiakos EP, Genetzakis M, Antonakis PT, Tsekouras DK, Gorgoulis VG, Zografos GC, Papalois A, Fotinou M, Perrea D.
Acta Chir Belg. 2007 Mar-Apr;107(2):192-200.
 
110. The effect of pulsed electromagnetic fields on secondary skin wound healing: an experimental study.
Athanasiou A, Karkambounas S, Batistatou A, Lykoudis E, Katsaraki A, Kartsiouni T, Papalois A, Evangelou A.
Bioelectromagnetics. 2007 Jul;28(5):362-8.
 
111. Beneficial effect of an antibody against interleukin-2 receptor (daclizumab) in an experimental model of hepatocyte xenotransplantation.
Papagoras D, Papalois A, Tsaroucha A, Lytras D, Kyriazanos J, Giannakou N, Laftsidis P, Simopoulos C.
World J Gastroenterol. 2007 Mar 7;13(9):1435-7.
 
112. [Allogenic islet transplantation on the rat liver after allogenic nonparenchymal cells injection in the thymus].
Chaib E, Papalois A, Brons IG, Calne RY.
Arq Gastroenterol. 2006 Oct-Dec;43(4):321-7. Portuguese.
 
113. Implants of type I collagen gel containing MG-63 osteoblast-like cells can act as stable scaffolds stimulating the bone healing process at the sites of the surgically-produced segmental diaphyseal defects in male rabbits.
Themistocleous GS, Katopodis HA, Khaldi L, Papalois A, Doillon C, Sourla A, Soucacos PN, Koutsilieris M.
In Vivo. 2007 Jan-Feb;21(1):69-76.
 
114. Repeated balloon inflations do not diminish ST segment elevation even though coronary collateral recruitment is promoted in pigs.
Lyras T, Papalois A, Klamargias L, Kyrzopoulos S, Dafnomili P, Kyriakides ZS.
Cardiology. 2007;108(4):340-4. Epub 2007 Feb 13.
 
115. Diverse types of epineural conduits for bridging short nerve defects. An experimental study in the rabbit.
Ignatiadis IA, Yiannakopoulos CK, Barbitsioti AD, Avram AM, Patralexis HG, Tsolakis CK, Papalois AE, Xenakis TH, Beris AE, Soucacos PN.
Microsurgery. 2007;27(2):98-104.
 
116. Static indentation test for neocartilage surface hardness in repair of periosteal articular cartilage defects.
Darmanis S, Papanikolaou A, Papalois A, Apergis E, Verettas D, Kazakos K.
Acta Orthop Belg. 2006 Oct;72(5):621-32.
 
117. The effectiveness of an extracellular low-potassium solution in 24-hour lung graft preservation.
Dedeilias P, Koletsis E, Apostolakis E, Chorti M, Sfyra B, Papalois A, Bellenis I, Bolos K.
Med Sci Monit. 2006 Nov;12(11):BR355-61.
 
118. Comparison of monopolar electrocoagulation, bipolar electrocoagulation, Ultracision, and Ligasure.
Diamantis T, Kontos M, Arvelakis A, Syroukis S, Koronarchis D, Papalois A, Agapitos E, Bastounis E, Lazaris AC.
Surg Today. 2006;36(10):908-13.
 
119. Early apoptosis of monocytes contributes to the pathogenesis of systemic inflammatory response and of bacterial translocation in an experimental model of multiple trauma.
Efstathopoulos N, Tsaganos T, Giamarellos-Bourboulis EJ, Kaldis P, Nicolaou V, Papalois A, Koutoukas P, Papachristou G, Giamarellou H.
Clin Exp Immunol. 2006 Jul;145(1):139-46.
 
120. Early, intracoronary growth hormone administration attenuates ventricular remodeling in a porcine model of myocardial infarction.
Mitsi AC, Hatzistergos KE, Niokou D, Pappa L, Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Papalois A, Kyriakides ZS, Malamou-Mitsi V, Kolettis TM.
Growth Horm IGF Res. 2006 Apr;16(2):93-100. Epub 2006 Apr 18.
 
121. Pharmacological characterization in vitro of EP2306 and EP2302, potent inhibitors of squalene synthase and lipid biosynthesis.
Tavridou A, Kaklamanis L, Megaritis G, Kourounakis AP, Papalois A, Roukounas D, Rekka EA, Kourounakis PN, Charalambous A, Manolopoulos VG.
Eur J Pharmacol. 2006 Mar 27;535(1-3):34-42. Epub 2006 Mar 6.
 
122. Effect of different ventilatory strategies on local and systemic cytokine production in intact swine lungs in vivo.
Myrianthefs P, Boutzouka E, Venetsanou K, Papalois A, Kouloukousa M, Kittas C, Baltopoulos G.
Vascul Pharmacol. 2006 May;44(5):283-9. Epub 2006 Mar 9.
 
 
 
123. Favorable response to subcutaneous administration of infliximab in rats with experimental colitis.
Triantafillidis JK, Papalois AE, Parasi A, Anagnostakis E, Burnazos S, Gikas A, Merikas EG, Douzinas E, Karagianni M, Sotiriou H.
World J Gastroenterol. 2005 Nov 21;11(43):6843-7.
 
124. [Transanal endorectal pull-through with or without laparoscopic assistance? Development of an experimental model].
Papandreou E, Baltogiannis N, Cigliano B, Charissi V, Tilemis S, Papalois A, Nikolaou S, Keramidas D.
Pediatr Med Chir. 2004 Jul-Aug;26(4):253-5. Italian.
 
125. Estrogen decreases neointimal hyperplasia and improves re-endothelialization in pigs.
Kyriakides ZS, Lymberopoulos E, Papalois A, Kyrzopoulos S, Dafnomili V, Sbarouni E, Kremastinos DT.
Int J Cardiol. 2006 Oct 26;113(1):48-53. Epub 2005 Dec 13.
 
126. A novel spleen-preserving laparoscopic technique using radiofrequency ablation in a porcine model.
Pikoulis E, Felekouras E, Papaconstantinou I, Kontos M, Prassas E, Griniatsos I, Bacoyiannis C, Pappa P, Papalois A, Tsigris C, Giannopoulos A, Papalambros E, Bramis J, Bastounis E.
Surg Endosc. 2005 Oct;19(10):1329-32. Epub 2005 Jul 21.
 
127. The effects of 5-HT4 receptor blockade and stimulation, during six hours of atrial fibrillation.
Leftheriotis DI, Theodorakis GN, Poulis D, Flevari PG, Livanis EG, Iliodromitis EK, Papalois A, Kremastinos DT.
Europace. 2005 Nov;7(6):560-8. Epub 2005 Sep 13.
 
128. Laparoscopic liver resection using radio frequency ablation in a porcine model.
Felekouras E, Papaconstantinou I, Pikoulis E, Kontos M, Georgopoulos S, Papalois A, Diamantis T, Bramis J, Papalambros E, Bastounis E.
Surg Endosc. 2005 Sep;19(9):1237-42. Epub 2005 Jul 28.
 
129. Effect of genetically modified Schwann cells with increased motility in end-to-side nerve grafting.
Gravvanis AI, Lavdas A, Papalois AE, Franceschini I, Tsoutsos DA, Dubois-Dalcq M, Matsas R, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2005;25(5):423-32.
 
130. [Alogenic islet transplantation on the rat liver after alogenic dendritic cells injection in the thymus].
Chaib E, Papalois A, Brons IG, Calne RY.
Arq Gastroenterol. 2005 Jan-Mar;42(1):41-9. Epub 2005 Jun 22.
 
131. Experimental isolation and transplantation of hepatocytes with the use of antibody against interleukin-2 receptor (daclizumab) as immunosuppressive agent.
Tsiolis I, Papalois A, Loukopoulos I, Gravvanis A, Lykoudis E, Theodossopoulou E, Chairakakis A, Dimitroulopoulos D, Sfiniadakis I, Vassiliou I, Felekouras E, Dedeilias P, Kontogiorgi M, Papadimitriou L, Papadimitriou I.
Transplant Proc. 2005 May;37(4):1929-30.
 
132. Effects of mycophenolate mofetil vs cyclosporine administration on graft survival and function after islet allotransplantation in diabetic rats.
Fotiadis C, Xekouki P, Papalois AE, Antonakis PT, Sfiniadakis I, Flogeras D, Karampela E, Zografos G.
World J Gastroenterol. 2005 May 14;11(18):2733-8.
 
133. N-6 polyunsaturated fatty acids confer hemodynamic stability in an experimental model of multiple trauma.
Efstathopoulos N, Bathrellos E, Giamarellos-Bourboulis EJ, Lazarettos J, Papalois A, Grecka P, Nikolaou V.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005 May;72(5):357-62.
 
134. Hypoxemic reperfusion after 120 mins of intestinal ischemia attenuates the histopathologic and inflammatory response.
Douzinas EE, Kollias S, Tiniakos D, Evangelou E, Papalois A, Rapidis AD, Tsoukalas GD, Patsouris E, Roussos C.
Crit Care Med. 2004 Nov;32(11):2279-83.
 
135. Radio-frequency tissue ablation in liver trauma: an experimental study.
Felekouras E, Kontos M, Pissanou T, Drakos E, Pikoulis E, Papalois A, Bramis J, Diamantis T, Georgopoulos S, Nikolaos N, Sigala F, Papalambros E, Pappas P, Bastounis E.
Am Surg. 2004 Nov;70(11):989-93.
 
136. Radiofrequency tissue ablation in an experimental model of grade IV renal trauma: a preliminary report.
Kontos M, Felekouras E, Drakos E, Pikoulis E, Mitropoulos D, Staikou C, Hatzianastasiou D, Sigala F, Papalois A, Papalambros E, Bastounis E.
Surg Endosc. 2005 Feb;19(2):249-53. Epub 2004 Nov 11.
 
137. Beneficial effect of nerve growth factor-7S on peripheral nerve regeneration through inside-out vein grafts: an experimental study.
Gravvanis AI, Tsoutsos DA, Tagaris GA, Papalois AE, Patralexis CG, Iconomou TG, Panayotou PN, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2004;24(5):408-15.
 
138. Use of mycophenolate mofetil in the experimental allo-transplantation of hepatocytes in rats with fulminant hepatic failure.
Kontalexis S, Papalois A, Bibidakis E, Gravvanis A, Lykoudis E, Theodossopoulou E, Dimitroulopoulos D, Sfiniadakis I, Prachalias A, Felekouras E, Dedeilias P, Kontogiorgi M, Papadimitriou L, Papadimitriou I.
Transplant Proc. 2004 Jul-Aug;36(6):1739-40.
 
139. A bioresorbable calcium phosphate delivery system with teicoplanin for treating MRSA osteomyelitis.
Lazarettos J, Efstathopoulos N, Papagelopoulos PJ, Savvidou OD, Kanellakopoulou K, Giamarellou H, Giamarellos-Bourboulis EJ, Nikolaou V, Kapranou A, Papalois A, Papachristou G.
Clin Orthop Relat Res. 2004 Jun;(423):253-8.
 
140. No effect of stem cell mobilization with GM-CSF on infarct size and left ventricular function in experimental acute myocardial infarction.
Terrovitis J, Charitos C, Dolou P, Papalois A, Eleftheriou A, Tsolakis E, Charitos E, Mponios M, Karanastasis G, Koudoumas D, Agapitos E, Nanas JN.
Basic Res Cardiol. 2004 Jul;99(4):241-6. Epub 2004 Apr 8.
 
141. A novel antioxidant non-steroidal anti-inflammatory agent protects rat liver against ischemia-reperfusion injury.
Leventis I, Andreadou I, Papalois A, Sfiniadakis I, Gorgoulis VG, Korkolis DP, Hadjipavlou-Litina D, Kourounakis PN, Fotiadis C.
In Vivo. 2004 Mar-Apr;18(2):161-9.
 
142. Effect of U-74389G (21-lazaroid) on intestinal recovery after acute mesenteric ischemia and reperfusion in rats.
Andreadou I, Poussios D, Papalois A, Gavalakis N, Aroni K, Gazouli M, Gorgoulis VG, Fotiadis C.
In Vivo. 2003 Sep-Oct;17(5):463-8.
 
143. Myocardial ischemia in intestinal postischemic shock: the effect of hypoxemic reperfusion.
Douzinas EE, Pitaridis MT, Patsouris E, Kollias S, Boursinos V, Karmpaliotis DI, Gratsias Y, Evangelou E, Papalois A, Konstantinidou AE, Roussos C.
Crit Care Med. 2003 Aug;31(8):2183-9.
 
144. Microvascular repair following crush-avulsion type injury with vein grafts: effect of direct inhibitors of thrombin on patency rate.
Gravvanis AI, Tsoutsos DA, Lykoudis EG, Iconomou TG, Tzivaridou DV, Papalois AE, Patralexis CG, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2003;23(4):402-7; discussion 408-9.
 
145. Protective effect of a novel antioxidant non-steroidal anti-inflammatory agent (compound IA) on intestinal viability after acute mesenteric ischemia and reperfusion.
Poussios D, Andreadou I, Papalois A, Rekka E, Gavalakis N, Aroni K, Kourounakis PN, Fotiadis C, Sechas MN.
Eur J Pharmacol. 2003 Apr 4;465(3):275-80.
 
146. Reduction of myocardial infarct size in rabbits by a novel indole derivative with antioxidant and free radical scavenging properties.
Andreadou I, Tasouli A, Iliodromitis E, Tsantili-Kakoulidou A, Papalois A, Siatra T, Kremastinos DT.
Eur J Pharmacol. 2002 Oct 25;453(2-3):271-7.
 
147. In vivo test of two low doses of mycophenolate mofetil in an experimental model of islet allotransplantation.
Xekouki P, Papalois A, Fotiadis C, Sfiniadakis J, Karampela E, Papadopoulou A, Grigoriou T, Sechas MN.
Transplant Proc. 2002 Aug;34(5):1446-8. No abstract available.
 
148. Beneficial effect of a novel non-steroidal anti-inflammatory agent with basic character and antioxidant properties on experimental colitis in rats.
Andreadou I, Papalois A, Triantafillidis JK, Demonakou M, Govosdis V, Vidali M, Anagnostakis E, Kourounakis PN.
Eur J Pharmacol. 2002 Apr 26;441(3):209-14.
 
149. Microsurgical repair after crush-avulsion injury of the femoral vein in rats: prevention of microvascular thrombosis with recombinant human tissue-type plasminogen activator (rt-PA).
Lykoudis EG, Contodimos GB, Tsoutsos DA, Frangia KB, Papalois AE, Stamatopoulos CN, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2001;21(8):357-61.
 
150. Hypoxaemic reperfusion ameliorates the histopathological changes in the pig brain after a severe global cerebral ischaemic insult.
Douzinas EE, Patsouris E, Kypriades EM, Makris DJ, Andrianakis I, Korkolopoulou P, Boursinos V, Papalois A, Sotiropoulou C, Davaris P, Roussos C.
Intensive Care Med. 2001 May;27(5):905-10.
 
151. Transplantation of cultured allogeneic hepatocytes without immunosuppression.
Fotiadis C, Pilichos H, Preza A, Papalois A, Demonakou M, Perrea D, Xekouki P, Poussios D, Karampela E, Papadopoulou A, Grigoriou T, Karayannakos P, Sechas M.
Transplant Proc. 2001 May;33(3):2400-3.
 
152. Use of an isolated pancreatic graft (ex vivo) of swine as model for drug studies.
Papalois A, Smyrniotis V, Papadimitriou L, Syriou V, Konstantellou E, Tsaroucha A, Doufas AG, Lykoudis E, Karampela E, Grigoriou T, Manoli E, Papadimitriou J, Tolis G.
Transplant Proc. 2001 May;33(3):2298-9.
 
153. The effect of hypoxemic reperfusion on cerebral protection after a severe global ischemic brain insult.
Douzinas EE, Andrianakis I, Pitaridis MT, Karmpaliotis DJ, Kypriades EM, Betsou A, Gratsias Y, Sotiropoulou C, Papalois A, Roussos C.
Intensive Care Med. 2001 Jan;27(1):269-75.
 
154. Microvascular repair with 1-mm polytetrafluoroethylene (PTFE) grafts: effect of recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA) on the patency rate and healing process.
Lykoudis EG, Papalois AE, Gravvanis AI, Frangia KB, Stamatopoulos CN, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2000;20(7):324-30.
 
155. [Isogenic islet transplantation on the rat liver (method for isolation and purification of the Langerhans islets)].
Chaib E, Papalois A, Brons IG, Calne RY.
Arq Gastroenterol. 2000 Jan-Mar;37(1):44-51..
 
156. Prefabrication of an axial bio-synthetic flap for circumferential tracheal defect reconstruction.
Lykoudis EG, Tsoutsos DA, Papalois AE, Frangia KB, Stamatopoulos CN, Ioannovich JD.
Br J Plast Surg. 2000 Sep;53(6):508-15.
 
157. Preconditioning limits myocardial infarct size in hypercholesterolemic rabbits.
Kremastinos DT, Bofilis E, Karavolias GK, Papalois A, Kaklamanis L, Iliodromitis EK.
Atherosclerosis. 2000 May;150(1):81-9.
 
158. Microvascular repair following a modified crush-avulsion injury in a rat model: effect of recombinant human tissue-type plasminogen activator on the patency rate.
Lykoudis EG, Panayotou PN, Stamatopoulos CN, Frangia KB, Papalois AE, Ioannovich JD.
Microsurgery. 2000;20(2):52-8.
 
159. Brain eigenfrequency shifting as a sensitive index of cerebral compliance in an experimental model of epidural hematoma in the rabbit: preliminary study.
Douzinas EE, Kostopoulos V, Kypriades E, Pappas YZ, Lymberis A, Karmpaliotis DI, Katsouyanni K, Andrianakis I, Papalois A, Roussos C.
Crit Care Med. 1999 May;27(5):978-84.


1.
Ν. Grekas, C. Αthanassiou Α. Papataxiarchou, Ο. Porichi. M Perpina-Tordera:  
Reliability of the FSI-10 questionnaire for the assessment of the usability of Inhalers in Greek patients: 21st Annual Congress of the European Respiratory Society, September 2010 in Amsterdam, Netherlands, Poster presentation
2.
K. Papataxiarchou, N. Grekas, C. Athanassiou, A. Kaditis, P. Panaghiotopoulou-Gartagani:
Evidence that children can assess their Asthma medication devices. 21st Annual Congress of the European Respiratory Society, September 2010 in Amsterdam, Netherlands, Poster presentation
3.
Ν. Grekas, C. Αthanassiou, C. Iskos, D. Panagiotakos, Α. Papataxiarchou, Ο. Porichi.
«Reliability of the FSI-10 questionnaire for the assessment of the usability of drug inhalers in Greek patients», Archives of Hellenic Medicine, 2011, 28(2): 257–260
4.
Ο. Porichi, K. Papataxiarchou, N. Grekas, C. Athanassiou
"The algorithm of clinical studies' approval by Greek health's authorities" 37th Annual Hellenic Medical Congress, 17-21 Μay 2011, Αthens, Greece (oral presentation)
5.
K. Papataxiarchou, Ο. Porichi, N. Grekas, C. Athanassiou
"GxP (Good x Practice): Guidelines for good clinical studies"
37th Annual Hellenic Medical Congress, 17-21 Μay 2011, Αthens, Greece (Poster presentation)
6.
C. Αthanassiou, G. Κapitsakis, C. Iskos, Κ. Papataxiarchou, O. Porichi, N. Grekas. «Study of ELPENHALER®' s use in comparisonwithotherDPIdevices. BREATHSTUDY»
19th HellenicThoracicSociety, 21-23 Οctober 2010, Rhodes, Greece (Poster presentation)
7.
C. Αthanassiou,Κ. Papataxiarchou, V. Αivazis, E. Paraschakis, P. Panagiotopoulou-Gartagani, L. Τsartsali, O. Porichi, C. Iskos, N. Grekas.
«Safety and efficacy of formoterol delivered via a novel dpi device in children with asthma.» 19th HellenicThoracicSociety, 21-23 Οctober 2010, Ρhodes, Greece (oral presentation)
8.
Papataxiarchou K., Aivazis V., Panagiotopoulou P., Tsartsali L., Grekas N., Porichi O., Iskos Ch., Athanassiou C.:
Safety and efficacy of formoterol delivered via a novel dpi device in children with asthma. 20th Annual Congress of the European Respiratory Society, September 2010 in Barcelona, Spain. (Poster presentation)
9.
Porichi O., Iskos Ch., Grekas N., Papataxiarchou K., Athanassiou C.:
EPICAL study: Epidemiology in Clincial Cardiology. Oral announcement, 36th Panhellenic Medical Conference, Athens, May, 2010
10.
Iskos Ch., Porichi O., Grekas N., Papataxiarchou K., Athanassiou C.:
RESPECT study: Risperidone Epidemiology in Clinical Practice. Oral announcement, 36th Panhellenic Medical Conference, Athens, May, 2010
11.
Gomori K., Radeczky E., Kuberka Z., Juhasz E., Lambrinou V., Athanassiou C.:
A multicenter randomized double blind, placebo controlled, single dose study to compare efficacy and safety of fluticasone / salmeterol 250/50 mcg combination administered via the novel device Elpenhaler with the reference product in patients with asthma.
P007, Poster presentation 18th Panhellenic conference of Drug diseases, Thessaloniki November 2009 (Poster presentation)
12.
Veverka J., Dindos J., Fousek P., Zindr V., Skacel Z., Bouckova I., Lahovsky J., Athanassiou C.:
A multicenter randomized double blind, placebo controlled, single dose study to compare efficacy and safety of fluticasone / salmeterol 500/50 mcg combination administered via the novel device Elpenhaler with the reference product in patients with asthma.
P008, Poster presentation, 18th Panhellenic conference of Drug diseases, Thessaloniki November 2009 Poster presentation
13.
Charalambous A., Athanassiou C., Sivolapenco G., Nikas N., Bouros D., Siafakas N., Koulouris N., Georgatou N., Patakas D., Pentafragas D.:
Poster Discussion: World Asthma Meeting, Instambul, 2007

 Eπιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο

Η ELPEN συμμετείχε ενεργά στην 4η επαγγελματική Διημερίδα «Επιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο», που διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 με την παρουσία 450 επαγγελματιών υγείας. περισσότερα

H "Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού": 
στην Κρήτη 
 

Συνεχίζεται στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, το ταξίδι ζωής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.), «Κίνηση Μαστ». περισσότερα

Η ELPEN στην 8η Διημερίδα Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ELPEN ήταν χορηγός στη Διημερίδα «Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας», στηρίζοντας ενεργά την ιατροφαρμακευτική κοινότητα. περισσότερα

Φυσική ανακούφιση για τους δερματικούς ερεθισμούς με την επιστημονική φροντίδα της ELPEN 

Εξειδικευμένη δράση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αναστρέψιμων δερματικών αλλοιώσεων. περισσότερα