Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική της ELPEN είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της, παράγοντας και διακινώντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των σύγχρονων καταναλωτών.

Η εταιρεία δεσμεύεται και στοχεύει πάντοτε στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων που:

 • συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις που τα αφορούν
 • είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της ELPEN είναι η ποιότητα που πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα απαιτήσεών του (ποιότητα, εξυπηρέτηση, επικοινωνία, ανταπόκριση σε πιθανά παράπονα).

Η Διοίκηση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας(ΣΔΠ) που εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις σχετικές με:

 • Τα πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 
 • Τις νομοθετικές απαιτήσεις περί Κανόνων Καλής Παραγωγής (GMP's)
 • Τους κανόνες Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP's)
 • Τους κανόνες Ορθής Αποθήκευσης (GSP's)
 • Τους κανόνες Ορθής Διακίνησης (GDP'S)       

Τα συστήματα βελτιώνονται και θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτουν πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Η ELPEN παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προιόντων, καθώς και την νομοθεσία, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της. 

Οι αντικειμενικοί στόχοι  γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρία περιλαμβάνουν:

 • μη ύπαρξη ανακληθέντων παρτίδων
 • μη ύπαρξη απορριφθέντων παρτίδων
 • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • άρτια και συνεπής παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων
 • άρτια και συνεπής αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών και παραφαρμακευτικών προιόντων
 • συμπίεση του ποσοστού αστοχιών κατά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο
 • αύξηση της παραγωγικότητας
 • μείωση των παραπόνων  των καταναλωτών


Παρακολούθηση Στόχων Ποιότητας

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται  Δείκτες Ποιότητας, που παρακολουθούνται με ευθύνη του Δ/ντή  Διαχείρισης  Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του ΣΔΠ. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.

Η διοίκηση της ELPEN δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας που να εναρμονίζεται πλήρως με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ,τα GMP's, GLP's, GSP's, GDP's.


Κύριοι άξονες της πολιτικής Ποιότητας:

 • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • η ικανοποίηση του πελάτη
 • η διαρκής βελτίωση

 Eπιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο

Η ELPEN συμμετείχε ενεργά στην 4η επαγγελματική Διημερίδα «Επιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο», που διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 με την παρουσία 450 επαγγελματιών υγείας. περισσότερα

H "Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού": 
στην Κρήτη 
 

Συνεχίζεται στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, το ταξίδι ζωής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.), «Κίνηση Μαστ». περισσότερα

Η ELPEN στην 8η Διημερίδα Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ELPEN ήταν χορηγός στη Διημερίδα «Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας», στηρίζοντας ενεργά την ιατροφαρμακευτική κοινότητα. περισσότερα

Φυσική ανακούφιση για τους δερματικούς ερεθισμούς με την επιστημονική φροντίδα της ELPEN 

Εξειδικευμένη δράση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αναστρέψιμων δερματικών αλλοιώσεων. περισσότερα