Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
Τα φάρμακά μας
αναγνωρίζονται διεθνώς
για την ποιότητά τους
Μας εμπιστεύονται γιατροί και ασθενείς
σε 50 χώρες του κόσμου
Επενδύουμε στην
ποιότητα ζωής,
με γνώμονα τον άνθρωπο
Με έμφαση στην τεχνογνωσία, τις
υποδομές, το προσωπικό
ELPEN. Πρωτοπορία
στην Ελληνική φαρμακευτική
βιομηχανία
Πως ξεκίνησαν όλα το 1965
από μια μικρή ομάδα επιστημόνων
Μεγαλώνουμε διαρκώς
με γνώμονα την
ανθρώπινη αξία
Προσφέρουμε στην κοινωνία
με ισχυρό αίσθημα ευθύνης

Πολιτική Υγείας & Ασφαλείας

Η ELPEN θέτει την Υγεία και την Ασφάλεια ως στόχο για τα Διοικητικά Στελέχη. Η ευθύνη αυτή είναι σημαντική.

Η παροχή και διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς κινδύνους για την υγεία και με εγκαταστάσεις που επαρκούν για την καλή διαβίωση όλων των εργαζομένων αποτελούν τμήμα της Εταιρικής Πολιτικής, μέσα σε ένα εύλογο πλαίσιο πρακτικής εφαρμογής.

Η Εταιρεία παρέχει συμβουλές, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου όλα τα Διοικητικά Στελέχη να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στα καθήκοντά τους για την Υγεία και την Ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ρυθμιστικές Απαιτήσεις.

Αξιολόγηση κινδύνου διεξάγεται και καταγράφεται σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι. Τα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας προσφέρουν την πλήρη υποστήριξή τους στην πολιτική αυτή και ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να τη στηρίζουν.

Η κακή χρήση, η παρεμβολή από ενσυνείδητη αμέλεια σε οτιδήποτε προβλέπεται υπέρ της υγείας, της ασφάλειας και της καλής διαβίωσης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η Εταιρεία υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην Υγεία και την Ασφάλεια σε βαθμό που, όταν ένας εργαζόμενος, από αδιαφορία ή εκ προθέσεως προς τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, θέτει σε κίνδυνο την Υγεία και την Ασφάλεια του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, τούτο θα εκλαμβάνεται ως καταφανής ανάρμοστη συμπεριφορά με ενδεχόμενη την επιβολή αυστηρότατης πειθαρχικής ποινής.

Αντίγραφο της Δήλωσης Γενικής Πολιτικής έχει διανεμηθεί σε όλους τους εργαζόμενους, ενώ αντίγραφο της Πλήρους Πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια φυλάσσεται στο γραφείο των Αρμοδίων για την Ασφάλεια.

Σε αυτή τη δήλωση πολιτικής μπορεί να γίνουν αναθεωρήσεις, προσθήκες ή τροποποιήσεις κατά διαστήματα, ενώ θα γίνονται συμπληρώσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τους κώδικες πρακτικής, τις κατευθυντήριες σημειώσεις και τις προδιαγραφές. Οι αλλαγές θα τίθενται υπόψη κάθε αρμόδιου στελέχους του προσωπικού.

 Eπιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο

Η ELPEN συμμετείχε ενεργά στην 4η επαγγελματική Διημερίδα «Επιχειρηματικές λύσεις και προοπτικές για το φαρμακείο», που διοργανώθηκε από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 με την παρουσία 450 επαγγελματιών υγείας. περισσότερα

H "Κίνηση «μαστ»… για τον καρκίνο του μαστού": 
στην Κρήτη 
 

Συνεχίζεται στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο, το ταξίδι ζωής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε.), «Κίνηση Μαστ». περισσότερα

Η ELPEN στην 8η Διημερίδα Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ELPEN ήταν χορηγός στη Διημερίδα «Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας», στηρίζοντας ενεργά την ιατροφαρμακευτική κοινότητα. περισσότερα

Φυσική ανακούφιση για τους δερματικούς ερεθισμούς με την επιστημονική φροντίδα της ELPEN 

Εξειδικευμένη δράση για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αναστρέψιμων δερματικών αλλοιώσεων. περισσότερα